Skip to content Skip to footer

Gradobicie zniszczyło dach domu małżonków prowadzących gospodarstwo rolne.

To była ciepła, letnia, ale niestety bardzo niespokojna noc. Dudniący wiatr nie pozwalał zasnąć, a gdy przyszła burza i zaczął intensywnie padać grad, sen zamienił się w koszmar. Pan Paweł próbował zatamować wlewającą się przez dach sypialni wodę, zaś Pani Justyna dzwoniła po pomoc. Gdy pogoda się uspokoiła, a strażacy zabezpieczyli dach, poszkodowani przystąpili do szacowania strat.

Grad uszkodził miejscowo dach, a ponadto częściowemu zalaniu uległy pomieszczenia na poddaszu. Na szczęście budynek wchodził w skład gospodarstwa rolnego i był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem od tego typu zdarzeń. Pan Paweł zgłosił szkodę ubezpieczycielowi, który przysłał na miejsce swojego rzeczoznawcę. Na podstawie jego wyceny ubezpieczyciel wypłacił 30.000 zł. Poszkodowani od razu wiedzieli, że kwota ta nie wystarczy na dokonanie naprawy w budynku rolniczym.

Poszkodowani znaleźli się w trudnej sytuacji. Nie mieli środków na pełną naprawę powstałych uszkodzeń, a niewyremontowany dom był wystawiony na ryzyko kolejnych zniszczeń. Potrzebowali szybkiej i kompleksowej pomocy. 

Dlatego XALTUM zaoferowało klientom:

  • wykonanie prawidłowego kosztorysu odbudowy
  • doradztwo rzeczoznawców w zakresie technicznych aspektów remontu
  • skuteczną pomoc prawną, dzięki której uzyskali dalsze 50.000 zł odszkodowania za szkodę w budynku rolniczym.

Analiza naszych rzeczoznawców oraz prawników wykazała, że ubezpieczyciel błędnie sporządził kosztorys odbudowy, a ponadto umniejszył odszkodowanie o 25% zużycia technicznego wskazanego w polisie ubezpieczeniowej. Kosztorys ubezpieczyciela był niezgodny z zasadami sztuki budowlanej, szczególnie dlatego, że uwzględniał tylko punktowe „łatanie” dachu w miejscach, gdzie grad zrobił dziury, zaniżone były też normy czasu wykonania poszczególnych prac, a także stawki robocizny. Na szczęście wszystkie błędy technicznie mogliśmy łatwo wykazać dzięki naszym rzeczoznawcom posiadającym wieloletnie doświadczenie przy likwidacji szkód.  Z kolei prawnicy XALTUM dysponowali wyrokami zapadłymi w podobnych sprawach, w których sądy uznały naszą argumentację, iż stosowanie zużycia technicznego przyjętego w polisie jest rażąco niesprawiedliwe i nie powinno mieć miejsca. 

Przystępując do działania uznaliśmy, że poszkodowani muszą zabezpieczyć dom przed dalszymi szkodami i rozpocząć remont na podstawie profesjonalnego kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawców XALTUM. Następnie, prawnikom XALTUM udało się bardzo szybko uzyskać korzystny wyrok sądowy. Sąd uznał nasz kosztorys za prawidłowy, a także nie zastosował żadnego zużycia technicznego, pomimo tego, że było ono wskazane na polisie.

SKUTEK

Ostatecznie dzięki naszym staraniom szkoda w budynku rolniczym została w pełni naprawiona. Ubezpieczyciel wypłacił pełne koszty odbudowy wraz z odsetkami i wszystkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez poszkodowanych.

JAKIE KORZYŚCI ODNIEŚLI KLIENCI? 

  • uzyskali łącznie 80.000 zł odszkodowania zamiast pierwotnych 30.000 zł
  • otrzymali kompleksową pomoc, w tym wsparcie rzeczoznawców
  • trafili pod opiekę prawników bez ponoszenia jakichkolwiek opłat wstępnych.

Sprawę powadził radca prawny Łukasz Gil.

Leave a comment

Skontaktuj się z nami