Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jeśli uległeś wypadkowi przy pracy lub ktoś z Twoich bliskich poniósł śmierć w wypadku przy pracy, możesz być uprawniony do uzyskania odszkodowania. Wypadki przy pracy są niemalże codziennością, a ich skutki mogą być dotkliwe.

Dzięki naszemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań, pomagamy uzyskać najwyższe świadczenia.

W jakim przypadku możesz uzyskać odszkodowanie?

Najczęstsze wypadki w pracy, za które może przysługiwać Ci odszkodowanie to:

 • wypadki na hali produkcyjnej 
 • wypadki komunikacyjne (w czasie pracy)
 • upadki z wysokości
 • wypadki spowodowane przez maszyny specjalistyczne

Jeśli doznałeś obrażeń ciała w wypadku niewymienionym powyżej, również możesz się do nas zgłosić, a my pomożemy Ci w uzyskaniu odszkodowania.

Za jakie urazy mogę otrzymać odszkodowanie?

W wypadkach przy pracy istotne jest czy doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu, ewentualnie czy członek Twojej rodziny poniósł w następstwie tego wypadku śmierć. ZUS wypłaca świadczenia tylko w przypadku stwierdzenia, że wypadek niesie za sobą trwałe następstwa bądź też w przypadku uznania, że śmierć pracownika była skutkiem wypadku przy pracy.

Jeżeli dodatkowo można przypisać odpowiedzialność pracodawcy czy innemu podmiotowi, możliwe jest dochodzenie roszczeń od sprawcy wypadku niezależnie od stwierdzenia trwałego uszczerbku na zdrowiu.  

Zgłoś się do XALTUM, a my pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie.

Jakich świadczeń mogę żądać i w jakiej wysokości?

Od ZUS przysługuje Ci jednorazowe odszkodowanie zależne od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu i wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie, kiedy uległeś wypadkowi. Ponadto, przysługują Ci również świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.

Jeżeli dodatkowo odpowiedzialność można przypisać pracodawcy czy innemu podmiotowi, możliwe jest dochodzenie innych roszczeń, takich jak:

 • Zadośćuczynienie
 • Odszkodowanie za poniesione koszty leczenia
 • Odszkodowanie za poniesione koszty dojazdów
 • Odszkodowanie za utracone dochody
 • Odszkodowanie za zwiększone potrzeby
 • Odszkodowanie za zniszczone mienie
 • Renta na przyszłość

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie roszczenia przysługują Ci w związku z doznaną przez Ciebie szkodą, prześlij nam dokumentację, byśmy mogli dokonać bezpłatnej analizy sprawy.

Sylwetka mecenasa

Anna Jackowska jest radcą prawnym zajmującym się przede wszystkim prowadzeniem spraw szkód osobowych. W XALTUM od 2012 roku kieruje zespołem szkód osobowych, dbając o odpowiednią jakość świadczonych usług. Za cel stawia sobie uzyskanie adekwatnych świadczeń dla swoich klientów, ale też z pełną empatią wspiera klientów w toku postępowania.

Kiedy mogę zgłosić szkodę?

Fakt zaistnienia wypadku przy pracy należy zgłosić pracodawcy tak szybko jak tylko jest to możliwe. Konieczne bowiem jest wszczęcie odpowiedniej procedury, zgromadzenie dowodów, przesłuchanie świadków i sporządzenie odpowiedniego protokołu.

Wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy kierowany do ZUS można złożyć co do zasady po zakończeniu leczenia, po pozyskaniu od lekarza prowadzącego odpowiedniego zaświadczenia.

Roszczenia z ubezpieczenia OC pracodawcy czy innego podmiotu można zgłosić w zasadzie bezpośrednio po wypadku, niemniej jednak roszczenia zgłoszone z OC pracodawcy są rozpatrywane zazwyczaj po zakończeniu przez ZUS sprawy z wniosku o wypłatę jednorazowego odszkodowania. 

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

 • Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę
 • Ustalimy okoliczności i przyczyny wypadku
 • Ustalimy podmiot odpowiedzialny za wypadek
 • Pomożemy zgromadzić dokumenty niezbędne w sprawie
 • Przygotujemy opinie rzeczoznawcze do sprawy
 • Ustalimy jakich roszczeń i w jakiej wysokości możesz dochodzić
 • Uzyskamy odszkodowanie z ZUS, KRUS oraz z ubezpieczeń NNW i na życie
 • Uzyskamy zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę oraz zwrot wszelkich kosztów z ubezpieczenia OC
 • Reprezentujemy klienta w postępowaniu karnym przed Policją, Prokuraturą i sądami oraz w postępowaniu cywilnym związanym z dochodzeniem odszkodowania
 • Zapewniamy pełną ochronę prawną w sprawach rodzinnych, spadkowych, pracowniczych i bankowych

Skontaktuj się z nami