Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jeśli zostałeś potrącony lub ktoś z Twoich bliskich poniósł śmierć w następstwie potrącenia, możesz być uprawniony do uzyskania odszkodowania. Potrącenie pieszego czy rowerzysty może być daleko idące w skutkach.

Dzięki naszemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań, pomagamy uzyskać najwyższe świadczenia.

W jakim przypadku możesz uzyskać odszkodowanie?

Najczęstsze wypadki, za które może przysługiwać Ci odszkodowanie to: 

 • potrącenie na przejściu dla pieszych 
 • potrącenie na drodze rowerowej
 • potrącenie na chodniku
 • potrącenie na poboczu drogi

Jeśli doznałeś obrażeń ciała w wypadku niewymienionym powyżej, również możesz się do nas zgłosić, a my pomożemy Ci w uzyskaniu odszkodowania.

Za jakie urazy mogę otrzymać zadośćuczynienie?

Zajmujemy się każdą sprawą, w której poszkodowany doznał jakiegokolwiek urazu – czy to jedynie traumy związanej z przeżyciem wypadku, drobnych potłuczeń czy też poważnych obrażeń ciała, włącznie z wypadkami śmiertelnymi. 

Niezależnie więc czy doznałeś drobnych potłuczeń ciała, czy też straciłeś osobę bliską w wypadku, możesz się do nas zgłosić, a my pomożemy Ci uzyskać należne pieniądze.

Jakich świadczeń mogę żądać i w jakiej wysokości?

Każda sprawa jest inna, ale dla nas każda sprawa jest równie ważna. Rodzaj zgłaszanych roszczeń i ich wysokość zależą przede wszystkim od zakresu obrażeń ciała, procesu leczenia, poniesionych w związku z tym kosztów oraz wpływu wypadku na życie poszkodowanego.

Przysługuje Ci przede wszystkim roszczenie o:

 • Zadośćuczynienie
 • Odszkodowanie za poniesione koszty leczenia
 • Odszkodowanie za poniesione koszty dojazdów
 • Odszkodowanie za utracone dochody
 • Odszkodowanie za zwiększone potrzeby
 • Odszkodowanie za zniszczone mienie
 • Renta na przyszłość

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie roszczenia przysługują Ci w związku z doznaną przez Ciebie szkodą, prześlij nam dokumentację, byśmy mogli dokonać bezpłatnej analizy sprawy.

Sylwetka mecenasa

Anna Jackowska jest radcą prawnym zajmującym się przede wszystkim prowadzeniem spraw szkód osobowych. W XALTUM od 2012 roku kieruje zespołem szkód osobowych, dbając o odpowiednią jakość świadczonych usług. Za cel stawia sobie uzyskanie adekwatnych świadczeń dla swoich klientów, ale też z pełną empatią wspiera klientów w toku postępowania.

Kiedy mogę zgłosić szkodę?

Fakt zaistnienia wypadku można zgłosić do sprawcy czy jego ubezpieczyciela nawet bezpośrednio po wypadku. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Dzięki sprawnemu zgłoszeniu roszczeń szybciej otrzymasz należne świadczenia, ale też możesz uzyskać pomoc w procesie leczenia, gromadzeniu odpowiedniej dokumentacji i dowodów potwierdzających rozmiar szkody. 

Należy też pamiętać, że na zgłoszenie wypadku masz 3 lata od dnia wypadku, a gdy szkoda wynika z przestępstwa (poważne obrażenia ciała czy śmierć bliskiej osoby) 20 lat.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

 • Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę
 • Ustalimy okoliczności i przyczyny wypadku
 • Ustalimy podmiot odpowiedzialny za wypadek
 • Pomożemy zgromadzić dokumenty niezbędne w sprawie
 • Przygotujemy opinie rzeczoznawcze do sprawy
 • Ustalimy jakich roszczeń i w jakiej wysokości możesz dochodzić
 • Uzyskamy odszkodowanie z ZUS, KRUS oraz z ubezpieczeń NNW i na życie
 • Uzyskamy zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę oraz zwrot wszelkich kosztów z ubezpieczenia OC
 • Reprezentujemy klienta w postępowaniu karnym przed Policją, Prokuraturą i sądami oraz w postępowaniu cywilnym związanym z dochodzeniem odszkodowania
 • Zapewniamy pełną ochronę prawną w sprawach rodzinnych, spadkowych, pracowniczych i bankowych

Skontaktuj się z nami