Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Błąd medyczny to m.in. nieprawidłowa diagnoza, w tym nierozpoznanie choroby czy urazu (np. złamania), nieodpowiednie leczenie,  w tym nieprawidłowo przeprowadzone operacje czy zabiegi chirurgii plastycznej, a także zakażenia szpitalne.

Warto wiedzieć, że za tego rodzaju naruszenia mogą przysługiwać Ci odpowiednie świadczenia. XALTUM specjalizuje się w dochodzeniu świadczeń za błędy medyczne, zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

W jakim przypadku możesz uzyskać odszkodowanie?

Najczęstsze błędy medyczne, za które może przysługiwać Ci odszkodowanie to:

 • nierozpoznanie złamania
 • zakażenia szpitalne (np. rany pooperacyjnej)
 • nieprawidłowa diagnoza choroby, pociągająca za sobą wdrożenie nieodpowiedniego leczenia
 • nieprawidłowo przeprowadzona operacja, skutkująca powikłaniami

Jeśli doznałeś szkody w innych okolicznościach, również możesz się do nas zgłosić, a my pomożemy Ci w uzyskaniu odszkodowania.

Za co mogę otrzymać odszkodowanie?

Jeżeli następstwem błędu medycznego są powikłania, które nie miałyby miejsca, gdyby wdrożono odpowiednie leczenie, masz prawo do dochodzenia roszczeń. Nie jest przy tym istotne czy doszło jedynie do przedłużenia leczenia, czy też powikłania są daleko idące. Zajmujemy się każdym przypadkiem nieprawidłowego leczenia.  

Zgłoś się do XALTUM, a my pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie.

Jakich świadczeń mogę żądać i w jakiej wysokości?

Jeśli doznałeś szkody na skutek błędu medycznego, masz prawo dochodzenia następujących roszczeń:

 • Zadośćuczynienie
 • Odszkodowanie za poniesione koszty leczenia
 • Odszkodowanie za poniesione koszty dojazdów
 • Odszkodowanie za utracone dochody
 • Odszkodowanie za zwiększone potrzeby
 • Odszkodowanie za zniszczone mienie
 • Renta na przyszłość

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie roszczenia przysługują Ci w związku z doznaną przez Ciebie szkodą, prześlij nam dokumentację, byśmy mogli dokonać bezpłatnej analizy sprawy.

Sylwetka mecenasa

Anna Jackowska jest radcą prawnym zajmującym się przede wszystkim prowadzeniem spraw szkód osobowych. W XALTUM od 2012 roku kieruje zespołem szkód osobowych, dbając o odpowiednią jakość świadczonych usług. Za cel stawia sobie uzyskanie adekwatnych świadczeń dla swoich klientów, ale też z pełną empatią wspiera klientów w toku postępowania.

Kiedy mogę zgłosić szkodę?

W przypadku błędów medycznych bardzo istotne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, zabezpieczenie dowodów, dlatego też im szybciej przystąpisz do pozyskiwania właściwych dokumentów, tym lepiej. 

Roszczenia z ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego warto zgłosić w momencie, gdy dysponujesz odpowiednią dokumentacją medyczną. 

Warto wiedzieć, że wniosek o rozpatrzenie sprawy przez wojewódzką komisję ds. orzekania o zdarzeniach medycznych możesz zgłosić jedynie w terminie roku. Natomiast do podmiotu leczniczego roszczenia można zgłaszać w terminach odpowiadających innym wypadkom, tj.  w terminie 3 lat od dnia zdarzenia, a gdy szkoda wynika z przestępstwa (poważne obrażenia ciała czy śmierć bliskiej osoby) 20 lat.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

 • Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę
 • Ustalimy okoliczności i przyczyny wypadku
 • Ustalimy podmiot odpowiedzialny za wypadek
 • Pomożemy zgromadzić dokumenty niezbędne w sprawie
 • Przygotujemy opinie rzeczoznawcze do sprawy
 • Ustalimy jakich roszczeń i w jakiej wysokości możesz dochodzić
 • Uzyskamy odszkodowanie z ZUS, KRUS oraz z ubezpieczeń NNW i na życie
 • Uzyskamy zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę oraz zwrot wszelkich kosztów z ubezpieczenia OC
 • Reprezentujemy klienta w postępowaniu karnym przed Policją, Prokuraturą i sądami oraz w postępowaniu cywilnym związanym z dochodzeniem odszkodowania
 • Zapewniamy pełną ochronę prawną w sprawach rodzinnych, spadkowych, pracowniczych i bankowych

Skontaktuj się z nami