Skip to content Skip to footer

Kradzież pojazdu

Do Kancelarii XALTUM zgłosił się pan Krzysztof, który otrzymał od Ubezpieczyciela decyzję odmowną w sprawie wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu. Wszystko zaczęło się od tego, że nasz klient był zainteresowany kupnem samochodu. Znalazł wymarzony model, a następnie umówił się z lokalnym sprzedawcą na oględziny auta. Na miejscu okazało się, że auto było sprowadzone z zagranicy, z tym że sprzedawca dysponował wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Klient sprawdził również, że pojazd nie widniał w kartotekach policyjnych jako auto skradzione. Do zakupu pojazdu doszło, ale zgodnie z zaleceniami handlarza, klient podpisał umowę sprzedaży z obywatelem Francji. Co oczywiste, z obcokrajowcem nigdy nie miał kontaktu i nigdy też go nie widział. Nie został również uświadomiony, że zabieg ten miał na celu aby handlarz oficjalnie nie widniał na umowie jako strona transakcji, za pewne z uwagi na kwestie podatkowe. Pan Krzysztof został zapewniony, że to standardowa procedura przy sprzedaży pojazdu sprowadzanego z zagranicy i faktycznie, z reguły tak to się odbywa. Nie było też żadnych problemów z rejestracją pojazdu w Polsce.

Klient użytkował pojazd i nie spodziewał się , że tak zawarta umowa sprzedaży spowoduje w jego życiu niemałe komplikacje.  Pewnego dnia okazało się, że pojazd zniknął z miejsca, w którym był poprzednio zaparkowany. Pan Krzysztof niezwłocznie zawiadomił Policję o dokonanej kradzieży. Równocześnie z uwagi na to, że klient posiadał polisę autocasco zgłosił szkodę do ubezpieczyciela, ponieważ chciał odzyskać stracone pieniądze. Niemniej jednak ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, powołując się na okoliczność, iż rzekomo pojazd naszego klienta został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny. Postępowanie prowadzone przez policję również zakończyło się fiaskiem, ponieważ nie wykryto sprawcy przestępstwa. 

Pan Krzysztof zdecydował się na walkę z ubezpieczycielem i zwrócił się o pomoc do prawników z kancelarii XALTUM. Dokonaliśmy szczegółowej analizy sprawy i zaczęliśmy kompletować niezbędne dokumenty, aby wykazać przed ubezpieczycielem, że pojazd został nabyty zgodnie z prawem. Z uwagi na to, że część korespondencji była prowadzona przez ubezpieczyciela w języku francuskim, zasięgnęliśmy niezbędnej pomocy tłumacza. Następnie przygotowaliśmy obszerną reklamację, w której wykazaliśmy m.in. , że:

  • nasz klient był jedynym, legalnym właścicielem Pojazdu.
  • ubezpieczyciel dokonał błędnej analizy zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia; 
  • Pan Krzysztof działał w zaufaniu do handlarza samochodów oraz sprawdził legalność pochodzenia pojazdu, a w konsekwencji nie sposób było zarzucać mu jakiegokolwiek zaniedbania. 

Dodatkowo wskazaliśmy, że wszystkie przesłanki wypłaty odszkodowania zostały spełnione, a decyzja ubezpieczyciela była błędna, oraz że uchylanie się zakładu ubezpieczeń od odpowiedzialności jest nie tylko niezgodne z celem ubezpieczyciela, lecz także stanowi przejaw braku lojalności wobec ubezpieczonego, który konsekwentnie opłacał składkę ubezpieczeniową i liczył na to, że w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego, jego polisa zadziała. 

SKUTEK

Ostatecznie dzięki naszym staraniom ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za szkodę. Klient odzyskał wartość pojazdu bez konieczności kierowania sprawy do sądu. 

JAKIE KORZYŚCI ODNIÓSŁ KLIENT? 

  • w imieniu klienta zgromadziliśmy wszelką niezbędną dokumentację, w tym tłumaczenie korespondencji z języka obcego;
  • pomogliśmy uzyskać Panu Krzysztofowi ponad 60.000 złotych bez długotrwałego procesu sądowego;
  • reklamacja prawników XALTUM odniosła skutek już po niecałym miesiącu;
  • sprawa zakończyła się bez ponoszenia jakichkolwiek opłat wstępnych ze strony Pana Krzysztofa.

Sprawę powadziła aplikant radcowski Jagoda Kina.

Skontaktuj się z nami