Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jeśli posiadasz ubezpieczenie na życie bądź ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i uległeś wypadkowi doznając obrażeń ciała, najprawdopodobniej przysługuje Ci odszkodowanie z Twojej polisy.

Dzięki naszemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań, pomagamy uzyskać najwyższe świadczenia.

W jakim przypadku możesz uzyskać odszkodowanie?

Najczęstsze wypadki, za które może przysługiwać Ci odszkodowanie to:

 • wypadki samochodowe;
 • wypadki w pracy;
 • potknięcia;
 • wypadki podczas uprawiania sportu;
 • wypadki podczas wykonywania czynności życia codziennego.

Jeśli doznałeś obrażeń ciała w wypadku niewymienionym powyżej, również możesz się do nas zgłosić, a my pomożemy Ci w uzyskaniu odszkodowania.

Za jakie urazy mogę otrzymać ODSZKODOWANIE ?

W przypadku ubezpieczeń na życie czy NNW istotne jest by uraz wiązał się z powstaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu, ponieważ wysokość świadczenia jest zależna od tzw. stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz od przewidzianej w polisie sumy ubezpieczenia. Im dalej idące obrażenia ciała i im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie możesz uzyskać.

JAKICH ŚWIADCZEŃ MOGĘ ŻĄDAĆ ?

Rodzaj świadczeń, do których wypłacenia zobowiązany jest ubezpieczyciel na mocy umowy ubezpieczenia zależy tak naprawdę od zakresu ubezpieczenia. W przypadku świadczeń należnych z umowy ubezpieczenia NNW najczęściej jest to odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, czasem też odszkodowanie za koszty leczenia.

W przypadku ubezpieczeń na życie, zakres ten może być zdecydowanie szerszy i zazwyczaj obejmuje następujące przypadki:

 • śmierć ubezpieczonego;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu doznany w związku z wypadkiem przy pracy;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu doznany w związku z wypadkiem komunikacyjnym;
 • ciężkie zachorowanie;
 • operacje chirurgiczne;
 • niezdolność do pracy;
 • koszty leczenia;

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie roszczenia przysługują Ci w związku z doznaną przez Ciebie szkodą, prześlij nam dokumentację, byśmy mogli dokonać bezpłatnej analizy sprawy

Sylwetka mecenasa

Anna Jackowska jest radcą prawnym zajmującym się przede wszystkim prowadzeniem spraw szkód osobowych. W XALTUM od 2012 roku kieruje zespołem szkód osobowych, dbając o odpowiednią jakość świadczonych usług. Za cel stawia sobie uzyskanie adekwatnych świadczeń dla swoich klientów, ale też z pełną empatią wspiera klientów w toku postępowania.

KIEDY MOGĘ ZGŁOSIĆ FAKT ZAISTNIENIA WYPADKU?

Fakt zaistnienia wypadku powinno zgłosić się bez zbędnej zwłoki. Jeżeli ubezpieczyciel stwierdzi, że niezbędne są dodatkowe dokumenty, wezwie o ich uzupełnienie. Warto wiedzieć, że od wydanej decyzji przysługuje Tobie prawo złożenia odwołania np. jeżeli ubezpieczyciel zaniżył stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu i wypłacił zaniżone odszkodowanie.

Należy też pamiętać, że na zgłoszenie wypadku masz 3 lata od dnia wypadku.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

 • Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę
 • Pomożemy zgromadzić dokumenty niezbędne w sprawie
 • Ustalimy jakich roszczeń i w jakiej wysokości możesz dochodzić
 • Uzyskamy należne Tobie świadczenia 
 • Reprezentujemy klienta w postępowaniu karnym przed Policją, Prokuraturą i sądami oraz w postępowaniu cywilnym związanym z dochodzeniem odszkodowania
 • Zapewniamy pełną ochronę prawną w sprawach rodzinnych, spadkowych, pracowniczych i bankowych

Skontaktuj się z nami