Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jeśli Twój pojazd brał udział w kolizji lub jakimkolwiek innym zdarzeniu drogowym, przysługuje Ci nie tylko odszkodowanie za szkodę w pojeździe, ale również zwrot kosztów ratowania pojazdu bądź sprzątania drogi. Dotyczy to szkody zarówno z ubezpieczenia OC, jak i AC. 

Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w prowadzeniu tego typu spraw pomagamy odzyskać wszelkie poniesione przez Ciebie koszty. 

Zadzwoń do nas pod numer 504-024-117  i przedstaw nam swój problem. Wskażemy, jakich informacji potrzebujemy od Ciebie i odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące przysługujących Ci roszczeń i praw.

Kiedy możesz uzyskać zwrot kosztów akcji ratowniczej lub sprzątania drogi?

Należy pamiętać, że jeśli jesteś sprawcą zdarzenia drogowego, to Twój ubezpieczyciel OC powinien pokryć koszty usunięcia szkody w pojeździe poszkodowanego. Jeśli przy okazji spowodowałeś zanieczyszczenie drogi płynami silnikowymi bądź na drodze zostały odłamki pojazdów, to zarządca drogi może obciążyć Ciebie kosztami sprzątania. Koszty te powinny zostać Ci zwrócone przez Twojego ubezpieczyciela. 

Jeśli jednocześnie posiadasz ubezpieczenie AC, to przysługuje Ci zwrot kosztów ratowania Twojego samochodu. Co istotne, ubezpieczyciel powinien zwrócić koszty do wysokości sumy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie może w żaden sposób ich zaniżać (np. do 10% sumy ubezpieczenia).

W jakich sytuacjach mogę uzyskać odszkodowanie?

Zajmujemy się każdą sprawą, w której doszło do uszkodzenia Twojego pojazdu. Każda sprawa jest inna, dlatego traktujemy je indywidualnie. Rodzaj przysługujących Ci roszczeń zależy od posiadanego przez Ciebie ubezpieczenia (tylko OC bądź OC i AC) i od okoliczności sprawy.

Odszkodowanie przysługuje najczęściej w przypadku:

 • wyciągnięcia pojazdu z rowu 
 • postawienia pojazdu na koła
 • odholowania pojazdu z miejsca wypadku
 • usunięcia z drogi płynów silnikowych lub innych elementów z pojazdów

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie roszczenia przysługują Ci w związku z doznaną przez Ciebie szkodą, prześlij nam dokumentację, Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakich roszczeń możesz dochodzić w związku z ze szkodą, w której uczestniczyłeś, prześlij nam dokumentację, byśmy mogli dokonać bezpłatnej analizy sprawy.

Czego potrzebuję do zgłoszenia szkody?

Jeśli uczestniczyłeś w kolizji drogowej, wymagającej akcji ratowniczej lub posprzątania drogi, pamiętaj, żeby wezwać policję. Policjanci powinni sporządzić stosowną dokumentację z interwencji, w szczególności notatkę informacyjną. Notatka powinna zostać Ci udostępniona już na miejscu zdarzenia lub w komisariacie. Pamiętaj, aby policjanci zawarli w niej informację na temat konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej lub posprzątania drogi. 

W czasie prowadzonej interwencji wykonaj zdjęcia. Będą one potrzebne, aby udowodnić ubezpieczycielowi zasadność poniesionych kosztów. W szczególności dotyczy to zakresu uszkodzeń w pojazdach, miejsca, w którym znalazł się Twój pojazd po zdarzeniu oraz stanu samej drogi. 

Jeśli na miejsce zdarzenia zostanie wezwana pomoc drogowa lub przedsiębiorstwo specjalizujące się w sprzątaniu dróg, zażądaj, aby wystawiony rachunek był szczegółowo opisany. Ubezpieczyciel może próbować zakwestionować zasadność poniesionych kosztów. Warto zatem zawczasu odpowiednio się do tego przygotować. 

Żądanie zwrotu kosztów należy zgłosić jak najszybciej. Im później to zrobisz, tym trudniejsze może być udowodnienie konieczności ich poniesienia.

Sylwetka mecenasa

Jakub Derkowski

Radca prawny, z Xaltum współpracuje od grudnia 2018 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dużej kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze największych ubezpieczycieli funkcjonujących na polskim rynku, dzięki czemu uzyskał wiedzę na temat praktyk i działań firm ubezpieczeniowych. Prowadził sprawy dotyczące zarówno wypadków drogowych, jak i szkód związanych z działalnością gospodarczą czy szkód w transporcie międzynarodowym. Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem sporów sądowych i pozasądowych w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu szkód majątkowych oraz niemajątkowych.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

 • Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę
 • Ustalimy okoliczności i przyczyny szkody
 • Ustalimy podmiot odpowiedzialny za szkodę
 • Pomożemy zgromadzić dokumenty niezbędne w sprawie
 • Przygotujemy opinie rzeczoznawcze do sprawy
 • Ustalimy jakich roszczeń i w jakiej wysokości możesz dochodzić
 • Skierujemy odwołanie do Ubezpieczyciela
 • W przypadku niekorzystnej decyzji Ubezpieczyciela skierujemy w Twoim imieniu pozew do sądu
 • Będziemy reprezentować Cię podczas rozpraw
 • W miarę możliwości przeprowadzimy negocjacje ugodowe
 • Uzyskamy korzystny wyrok i doprowadzimy do wypłaty pieniędzy od Ubezpieczyciela

Skontaktuj się z nami