Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prowadzisz działalność gospodarczą i doznałeś szkody w majątku Twojej firmy? W takich sytuacjach chroni Cię dobrowolne ubezpieczenie OC wykupione w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem rzeczy wykorzystywanych w tej działalności. Sprawdź, czy przysługuje Ci odszkodowanie oraz w jakiej wysokości.

Pamiętaj, że zakłady ubezpieczeń często bezpodstawnie zaniżają odszkodowanie bądź całkowicie odmawiają jego wypłaty. Dlatego warto weryfikować otrzymane decyzje o wypłacie albo odmowie wypłaty odszkodowania. Dzięki doświadczeniu, zdobytej przez lata wiedzy, wsparciu rzeczoznawców oraz prawników z kancelarii radców prawnych, jesteśmy w stanie Ci pomóc i odzyskać należne odszkodowanie.

Kiedy możesz uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje najczęściej na skutek:

 • szkody wynikającej z popełnienia czynu niedozwolonego;
 • szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 • szkody powstałej w następstwie awarii urządzeń; 
 • straty rzeczywistej;
 • utraconych korzyści; 
 • szkody wyrządzonej przez produkt lub wykonaną usługę;
 • szkody wyrządzonej przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem;
 • szkody wyrządzonej przez pojazdy, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Pamiętaj, że szczegóły dotyczące odpowiedzialności ubezpieczyciela określa polisa oraz zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Co Ci przysługuje?

Przyczyna szkody jak i jej zakres różni się w zależności od rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności.  Dlatego właśnie korzystamy z wiedzy naszych specjalistów, którzy ustalą sposób powstania szkody, a także precyzyjnie określą należne wysokość należnego odszkodowania. Rzeczoznawcy pomogą wycenić Ci wartość poniesionych strat, natomiast prawnicy skontaktują się z ubezpieczycielem i w razie potrzeby poprowadzą spór przed sądem.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie roszczenia przysługują Ci w związku z doznaną przez Ciebie szkodą, prześlij nam dokumentację, byśmy mogli dokonać bezpłatnej analizy sprawy i odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania.

Kiedy mogę zgłosić szkodę ?

Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi zajmuje zwykle kilkanaście minut. Warto jednak dobrze się do niego przygotować i przedłożyć ubezpieczycielowi wszystkie niezbędne dokumenty wraz z dokładnym opisem zdarzenia. Należy jednak pamiętać, że na uzyskanie odszkodowania masz rok od powstania szkody. Jedynie w wyjątkowych przypadkach termin ten wynosi 3 lata.

Sylwetka mecenasa

Łukasz Gil

Skuteczny prawnik, sprawny menadżer oraz partner kancelarii, specjalizujący się w sprawach odszkodowawczych oraz w prowadzeniu procesów karnych. Kieruje zespołem prawników oraz koordynuje ich współpracą z doświadczonymi rzeczoznawcami i biegłymi. W ten sposób skutecznie i całościowo rozwiązuje problemy klientów oraz uzyskuje wysokie odszkodowania.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

 • Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę;
 • Ustalimy okoliczności i przyczyny szkody;
 • Ustalimy podmiot odpowiedzialny za wypadek;
 • Pomożemy zgromadzić niezbędne dokumenty;
 • Przygotujemy opinie rzeczoznawców;
 • Ustalimy o ile Twoje odszkodowanie zostało zaniżone; 
 • Ustalimy jakich roszczeń i w jakiej wysokości możesz dochodzić;
 • Skierujemy odwołanie do Ubezpieczyciela;
 • W przypadku niekorzystnej decyzji Ubezpieczyciela skierujemy w Twoim imieniu pozew do sądu;
 • Reprezentujemy klienta w postępowaniu karnym przed Policją, Prokuraturą i sądami oraz w postępowaniu cywilnym związanym z dochodzeniem odszkodowania;
 • Będziemy reprezentować Cię podczas rozpraw;
 • W miarę możliwości przeprowadzimy negocjacje ugodowe;
 • Uzyskamy korzystny wyrok i doprowadzimy do wypłaty pieniędzy od Ubezpieczyciela;
 • Zapewniamy pełną ochronę prawną w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania przez Ciebie, jak i w sprawach prowadzonych przeciwko Tobie.

Skontaktuj się z nami