Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jeśli otrzymujesz od ubezpieczyciela rentę (z tytułu niezdolności do pracy, zwiększonych potrzeb czy pogorszenia sytuacji majątkowej po śmierci osoby bliskiej), możesz podjąć starania o jej zamianę na jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty).

Dzięki naszemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań, pomagamy uzyskać najwyższe świadczenia.

Komu i kiedy przyznawana jest renta?

Renta na przyszłość przyznawana jest:

  • poszkodowanemu, w przypadku utraty zdolności do pracy zarobkowej czy zwiększenia potrzeb (opieki, konieczności zakupu leków, zmiany diety, itp.)
  • bliskiej osobie zmarłego, jeżeli zmarły łożył na utrzymanie tej osoby (w tym spoczywał na nim tzw. obowiązek alimentacyjny)

Jeśli ubezpieczyciel wypłaca Ci ww. rentę i chciałbyś rozważyć możliwość kapitalizacji renty, zgłoś się do nas, a my pomożemy Ci w uzyskaniu jednorazowego odszkodowania.

Jakie są warunki kapitalizacji renty?

Kapitalizacji renty możesz dokonać z ważnych powodów. Ważne powody dla każdego mogą być różne. Może to być zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, celem przystosowania się do wykonywania nowego zawodu czy też rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, ale też chęć inwestycji, zakupu mieszkania na wynajem, które będzie dla Ciebie stanowiło dodatkowe źródło dochodu.

Jakie kwoty mogę uzyskać w ramach kapitalizacji renty?

Wysokość świadczenia uzyskiwanego w ramach kapitalizacji renty zależna jest od konkretnych okoliczności sprawy, przede wszystkim od tego czy renta jest okresowa czy dożywotnia, od Twojego wieku i oczywiście od kwoty comiesięcznej renty.

Nie ma matematycznego wzoru, który można by zastosować do wszystkich spraw związanych z kapitalizacją renty. Każda sprawa wymaga indywidulanej analizy.

Dlatego jeżeli chcesz dowiedzieć się czego możesz oczekiwać w ramach kapitalizacji renty, zadzwoń do nas i prześlij nam niezbędne dokumenty

Sylwetka mecenasa

Anna Jackowska jest radcą prawnym zajmującym się przede wszystkim prowadzeniem spraw szkód osobowych. W XALTUM od 2012 roku kieruje zespołem szkód osobowych, dbając o odpowiednią jakość świadczonych usług. Za cel stawia sobie uzyskanie adekwatnych świadczeń dla swoich klientów, ale też z pełną empatią wspiera klientów w toku postępowania.

Czy warto skapitalizować rentę?

Nie ma jednoznaczniej odpowiedzi na to pytanie. Dokonując kapitalizacji renty, uzyskujesz jednorazowo świadczenia, których nie byłbyś w stanie oszczędzić przez cały okres rentowy. Z pewnością jest to argumenty przemawiający na korzyść kapitalizacji. Z drugiej strony w przyszłości nie będziesz mógł już wnioskować o zmianę wysokości renty, jeżeli np. Twoje potrzeby ulegną zwiększeniu na tyle, że zasadnym byłoby zwiększenie wysokości miesięcznej renty. W tym aspekcie kapitalizacja może okazać się niekorzystna.

Każdą sytuację należy przeanalizować indywidualnie i dostosować do konkretnych potrzeb i oczekiwań poszkodowanego.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

  • Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę
  • Pomożemy zgromadzić dokumenty niezbędne w sprawie
  • Ustalimy jakich roszczeń i w jakiej wysokości możesz dochodzić
  • Uzyskamy należne Tobie świadczenia 
  • Reprezentujemy klienta w postępowaniu karnym przed Policją, Prokuraturą i sądami oraz w postępowaniu cywilnym związanym z dochodzeniem odszkodowania
  • Zapewniamy pełną ochronę prawną w sprawach rodzinnych, spadkowych, pracowniczych i bankowych

Skontaktuj się z nami