Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czy Twój samochód lub motocykl został skradziony? Czy w wyniku kradzieży straciłeś leasingowany albo kredytowany pojazd lub ciągnik rolniczy? Jeżeli wykupiłeś odpowiednie ubezpieczenie AC, możesz otrzymać stosowne odszkodowanie.

Należy pamiętać, że zakłady ubezpieczeń często bezpodstawnie zaniżają odszkodowanie bądź całkowicie odmawiają jego wypłaty. Dlatego warto weryfikować otrzymane decyzje o wypłacie albo odmowie wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu. Dzięki doświadczeniu, zdobytej przez lata wiedzy, wsparciu rzeczoznawców oraz kancelarii radców prawnych, jesteśmy w stanie Ci pomóc i odzyskać należne odszkodowanie.

Z ubezpieczenia AC w razie kradzieży pojazdu przysługuje Ci odszkodowanie, a jego wysokość będzie uzależniona od rodzaju wykupionej polisy. W szczególności należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, która może być stała bądź zmienna oraz wysokość udziału własnego.

 • przy stałej sumie ubezpieczenia, niezależnie od wartości pojazdu w dniu kradzieży, powinieneś otrzymać kwotę wskazaną na polisie,
 • przy zmiennej sumie ubezpieczenia, wysokość odszkodowania będzie uzależniona od wartości pojazdu w chwili kradzieży,
 • wysokość udziału własnego to wysokość, o którą zostanie pomniejszone Twoje odszkodowanie.

Większość polis AC swoją ochroną obejmuje również bagaż i rzeczy osobiste pozostawione w pojeździe. Co oznacza, że w przypadku kradzieży pojazdu, możesz otrzymać odszkodowanie za sam pojazd, ale także za przedmioty, które się w nim znajdowały. Dlatego warto przeanalizować postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które obok polisy określą zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.

W jakich sytuacjach mogę uzyskać odszkodowanie?

Jeżeli miałeś wykupione ubezpieczenie AC, które jest warunkiem koniecznym do uzyskania odszkodowania za kradzież pojazdu, zajmiemy się Twoją sprawą zarówno w zakresie odszkodowania za kradzież pojazdu, jak i odszkodowania za bagaż i rzeczy osobiste pozostawione w pojeździe.

Dodatkowo, jeżeli skradziony pojazd był zakupiony przez Ciebie w ramach kredytu bądź leasingu i miałeś wykupione ubezpieczenie od straty finansowej tzw. ubezpieczenie GAP, to możesz otrzymać odszkodowanie na spłatę pozostałych rat.

Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, dlatego też w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wskazane są sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności określone przez ubezpieczycieli to sytuacja:

 • gdy zgubiłeś kluczyki, jednak nie wymieniłeś zamka, ponieważ posiadałeś zapasowe;
 • kiedy nie uruchomiłeś wszystkich wymaganych w OWU zabezpieczeń, opuszczając pojazd;
 • jeśli pojazd nie został zamknięty;
 • gdy zostawiłeś w pojeździe kluczyki zapasowe lub dokumenty od pojazdu;
 • gdy we wniosku o polisę AC podałeś nieprawdziwe informacje dotyczące np.:
  • historii szkód, gdy w deklaracji wskazano mniej likwidacji szkód, niż było przeprowadzonych faktycznie; 
  • ilości zadeklarowanych działających kluczyków;
  • ilości zdeklarowanych zabezpieczeń antywłamaniowych;

Jakich świadczeń mogę żądać i w jakiej wysokości?

Każda sprawa jest inna, ale dla nas każda sprawa jest równie ważna. Rodzaj zgłaszanych roszczeń i ich wysokość zależą przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy AC, sumy ubezpieczenia, wysokości udziału własnego kierowcy itp.

Przysługuje Ci przede wszystkim roszczenie o odszkodowanie za skradziony pojazd oraz bagaż i rzeczy osobiste pozostawione w pojeździe.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie roszczenia przysługują Ci w związku z doznaną przez Ciebie szkodą, prześlij nam dokumentację, byśmy mogli dokonać bezpłatnej analizy sprawy.

Sylwetka mecenasa

Jagoda Kina

Jagoda Kina jest aplikantem radcowskim. Od początku swojej kariery zawodowej pomaga poszkodowanym i broni ich interesów w sprawach odszkodowawczych.  Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem sporów sądowych i pozasądowych w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu szkód majątkowych. Na co dzień przygotowuje projekty pism procesowych oraz opracowuje materiały do analiz prawnych, również w procesach karnych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz służy wsparciem w ich bieżącej działalności.

Jak mogę zgłosić szkodę?

W momencie, gdy dojdzie do kradzieży pojazdu w pierwszej kolejności powiadom policję podając dokładne dane auta i okoliczności kradzieży. Konieczna będzie wizyta na komisariacie, gdzie uzyskasz dokumenty potwierdzające zgłoszenie kradzieży auta, które są niezbędne do zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela i wyrejestrowania pojazdu. Po załatwieniu wszystkich formalności na policji, jak najszybciej zgłoś kradzież pojazdu zakładowi ubezpieczeń, który udziela ochrony ubezpieczeniowej. Możesz skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym przez infolinię bądź wypełnić formularz zgłoszenia szkody na stronie Twojego ubezpieczyciela.

W przypadku, gdy pojazd był zakupiony na kredyt lub w ramach leasingu, o kradzieży pojazdu musisz zawiadomić również bank bądź leasingodawcę.


Następnie przygotuj się na wizytę rzeczoznawcy-likwidatora, który na zlecenie Ubezpieczyciela, który spisze szczegółowy raport oraz zabierze wszystkie komplety kluczyków, których liczba musi się zgadzać z liczbą zdeklarowaną we wniosku o polisę AC, dokumenty związane z zakupem pojazdu i te które były na jego wyposażeniu.


Ważne jest także wyrejestrowanie pojazdu. Pomimo tego, że ubezpieczenie OC nie chroni Cię w przypadku kradzieży, to fakt wyrejestrowania samochodu jest tutaj kluczowy, aby nie płacić dalej składki za ubezpieczenie OC. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, umowa wygasa z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Zatem jeśli tego nie zrobisz, będziesz musiał zapłacić za okres ubezpieczenia do dnia wyrejestrowania samochodu.


Należy też pamiętać, że termin na zgłoszenie kradzieży pojazdu został określony w umowie ubezpieczenia. Jednak zgłoszenia należy dokonać w jak najszybszym czasie.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

 • Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę
 • Ustalimy okoliczności i przyczyny zdarzenia 
 • Pomożemy zgromadzić niezbędne dokumenty
 • Przygotujemy opinie rzeczoznawców
 • Ustalimy o ile Twoje odszkodowanie zostało zaniżone 
 • Ustalimy jakich roszczeń i w jakiej wysokości możesz dochodzić
 • Skierujemy odwołanie do Ubezpieczyciela
 • W przypadku niekorzystnej decyzji Ubezpieczyciela skierujemy w Twoim imieniu pozew do sądu
 • Będziemy reprezentować Cię podczas rozpraw
 • W miarę możliwości przeprowadzimy negocjacje ugodowe
 • Uzyskamy korzystny wyrok i doprowadzimy do wypłaty pieniędzy od Ubezpieczyciela

Skontaktuj się z nami