Skip to content Skip to footer

Historia pana Feliksa, poturbowanego przez krowę

Wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym nacechowane są sporym ryzykiem zaatakowania przez zwierzę. Doświadczył tego Pan Feliks, który wykonując swoje obowiązki został zaatakowany przez krowę i doznał poważnych obrażeń w obrębie klatki piersiowej. 

Pan Feliks doglądając zwierząt w gospodarstwie rolnym nie spodziewał się, że może zostać poturbowany przez jedną z krów. Tymczasem krowa z zaskoczenia przygniotła Pana Feliksa do ściany, doprowadzając do rozległych urazów żeber, płuc i mostka. Pan Feliks niezwłocznie został przetransportowany do szpitala i poddany specjalistycznemu leczeniu.

Z uwagi na fakt, że wypadek wydarzył się podczas czynności wykonywanych w gospodarstwie rolnym, Panu Feliksowi przysługiwało prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela z polisy OC gospodarstwa rolnego. Pan Feliks obawiając się nadmiernych formalności związanych z postępowaniem, zwrócił się do XALTUM, które przeprowadziło go przez całą procedurę dochodzenia odszkodowania.

W trakcie tzw. likwidacji szkody, konieczne było przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia i przeprowadzenie wywiadu zarówno z Panem Feliksem jak i właścicielem gospodarstwa rolnego, w czym XALTUM wspierało Pana Feliksa.

Postępowanie zakończyło się przyjęciem przez ubezpieczyciela odpowiedzialności i wypłatą odpowiednich świadczeń. Z pomocą XALTUM Pan Feliks sprawnie uzyskał pełne odszkodowanie.  

Skontaktuj się z nami