Skip to content Skip to footer

Historia pana Roberta, który uzyskał należne świadczenia z ubezpieczenia na życie

Rozbieżność w zakresie świadczeń, które ubezpieczyciel przyznaje z polisy na życie, a które rzeczywiście należą się ubezpieczonemu może być niewyobrażalnie duża. Niemalże skrajnym przykładem jest sprawa Pana Roberta, któremu ubezpieczyciel początkowo przyznał świadczenia odpowiadające 5% uszczerbkowi na zdrowiu, a ostatecznie skończyło się na 85% uszczerbku. 

Pan Robert uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, na skutek którego doznał niedowładu czterokończynowego. Wydawać by się mogło, że oczywistym jest, iż tego rodzaju obrażenia są bardzo poważne a należne świadczenia powinny sięgać sumie ubezpieczenia. Pan Robert skontaktował się ze swoim ubezpieczycielem, który w rozmowie telefonicznej poinformował go, że z jego polisy nie będą przysługiwać mu żadne świadczenia. Sprawa trafiła więc do XALTUM, by zweryfikować czy informacja udzielona przez ubezpieczyciela jest zgodna z prawdą.

Po przeanalizowaniu dokumentacji medycznej i polisy okazało się, że wbrew temu, na co wskazywał ubezpieczyciel, Pan Robert ma prawo starać się o świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. W imieniu Pana Roberta zgłosiliśmy więc wypadek do ubezpieczyciela, wnosząc o wypłatę odpowiednich świadczeń. 

Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność i wpłacił na rzecz ubezpieczonego świadczenia, jednak ku naszemu zaskoczeniu świadczenia odpowiadały 5% uszczerbkowi na zdrowiu. Nie zwlekając złożyliśmy reklamację podkreślając m.in. że ustalenie 5% uszczerbku na zdrowiu przy czterokończynowym porażeniu jest co najmniej nieadekwatne. Ubezpieczyciel nie kwapił się do spektakularnej zmiany decyzji, jednak uznał kolejne 10% uszczerbku. Nie daliśmy za wygraną, bowiem nadal świadczenia wypłacone przez ubezpieczyciela nie przystawały do rozmiaru obrażeń ciała Pana Roberta. 

Ostatecznie, po wielokrotnej wymianie zdań, ubezpieczyciel zmienił swe stanowisko i przyznał świadczenie z tytułu 85% uszczerbku na zdrowiu.

Sprawa Pana Roberta pokazuje, że nawet w oczywistych przypadkach ubezpieczyciel może zaniżyć odszkodowanie, a zmiana pierwotnego stanowiska wcale nie jest sprawą prostą i szybką. 

Skontaktuj się z nami