Skip to content Skip to footer

Czym jest darmowy kredyt

Sankcja kredytu darmowego (SKD) to kolejne narzędzie prawnej ochrony konsumentów zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Daje ono konsumentowi prawo do „darmowego kredytu”, czyli do zwrotu pożyczonego kapitału bez odsetek i innych kosztów kredytu, jeśli kredytodawca naruszył pewne obowiązki określone w tej ustawie. 

Przykładowe naruszenia kwalifikujące do sankcji kredytu darmowego

błędne oznaczenie całkowitej kwoty kredytu

W tym zakresie nadal zdarzają się błędy m.in. niektórzy kredytodawcy uwzględniają w całkowitej kwocie kredytu kredytowaną prowizję.

błędne oznaczenie stopy oprocentowania kredytu

Co może być skutkiem nieuprawnionej praktyki naliczania odsetek od kredytowanej prowizji.

błędne oznaczenie kosztów kredytu

A także warunków, na jakich koszty kredytu mogą ulec zmianie np. na skutek wcześniejszej spłaty kredytu

błędne oznaczenie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego

Oraz warunków jego zmiany czy też innych opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu

Jak działamy

Nasze jasne i przejrzyste zasady dotyczące współpracy

Analiza

Przeprowadzamy analizę umowy kredytowej i prezentujemy Ci korzyści.

Oferta

Propozycja oferty i obliczenia dotyczące korzyści.

umowa

Umowę można podpisać zdalnie, korzystając z e-maila lub w tradycyjny sposób.

Kluczowe filary współpracy

Klient nieoczekiwanie otrzymuje swoje pieniądze, co pozytywnie wpływa na wizerunek i profesjonalizm naszego Partnera w oczach Klienta, który otrzymuje pomoc w odzyskaniu swoich funduszy.

Partner zyskuje niezależne od BIK i historii kredytowej Klienta dochody. Warto przesyłać każdy wniosek kredytowy do przeanalizowania.

Klient nie musi płacić żadnej opłaty początkowej. Nie ponosi on również żadnego zagrożenia związanego z dochodzeniem należności od Banku.

Czekamy na Ciebie

Go To Top Skontaktuj się z nami