Skip to content Skip to footer

Sankcja kredytu darmowego

Jeśli jesteś posiadaczem kredytu konsumenckiego i czujesz, że mogłeś zostać oszukany przez kredytodawcę, to koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą dotyczącą Sankcji Kredytu Darmowego! Dowiedz się jakie masz prawa jako konsument oraz jakie masz możliwości odzyskania kosztów kredytu i zwrotu jedynie pożyczonego kapitału. Nasz dział prawny specjalizujący się w sprawach bankowych, odpowie na wszystkie Twoje pytania i pomoże Ci w odzyskaniu należnych pieniędzy.


Zadzwoń do nas pod numer +48 61 222 54 46  i przedstaw nam swój problem. Rozmowy z nami są poufne, a my odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące przysługujących Ci roszczeń i praw.

NA CZYM POLEGA SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO

Sankcja kredytu darmowego (SKD) to kolejne narzędzie prawnej ochrony konsumentów zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Daje ono konsumentowi prawo do „darmowego kredytu”, czyli do zwrotu pożyczonego kapitału bez odsetek i innych kosztów kredytu, jeśli kredytodawca naruszył pewne obowiązki określone w tej ustawie. Aby skorzystać z tego mechanizmu, kredytobiorca musi złożyć odpowiednie oświadczenie. W skutek złożenia takiego oświadczenia konsument:

 • zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Jeśli umowa nie określa zasad i terminów spłaty, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc przez okres 5 lat (kredyty do 80.000 zł) lub 10 lat (kredyty powyżej 80 000 zł);
 • może żądać zwrotu od kredytodawcy dotychczas zapłaconych kosztów kredytu, czyli głównie odsetek i prowizji;
 • musi jednak ponieść koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu zgodnie z umową, np. zastaw lub ubezpieczenie spłaty.

OKOLICZNOŚCI, KTÓRE POZWALAJĄ NA ZASTOSOWANIE SANKCJI KREDYTU DARMOWEGO

Ustawa o kredycie konsumenckim określa jasno sytuację, kiedy konsument może skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Jest to kilkanaście różnych przypadków, ale najczęściej dotyczą one:

 • naruszenia obowiązku zawarcia umowy kredytowej w formie pisemnej lub w innej formie szczególnej;
 • braku określenia w treści umowy kredytowej rodzaju udzielonego kredytu, jego całkowitej kwoty, czasu obowiązywania umowy, terminu i sposobu wypłaty kredytu, oprocentowania oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, zasad i terminu spłaty;
 • braku informacji w umowie kredytowej o kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść;
 • przekroczenia poziomu pozaodsetkowych kosztów kredytu określonych w ustawie.

Jeżeli masz pytania dotyczące Twojego kredytu i chcesz dowiedzieć się, jakie prawa masz jako konsument w ramach sankcji kredytu darmowego, zadzwoń do nas lub prześlij nam swoją umowę kredytową. Nasz zespół specjalistów z przyjemnością odpowie na Twoje pytania i pomoże Ci zrozumieć, jakie działania możesz podjąć. Nie czekaj, skontaktuj się z nami już dziś i pozwól nam pomóc Ci w odzyskaniu swoich pieniędzy!

Anna Jackowska

Radca Prawny

JAK SKORZYSTAĆ Z SANKCJI KREDYTU DARMOWEGO

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, należy złożyć oświadczenie w formie pisemnej do kredytodawcy. Oświadczenie to powinno wskazywać na naruszenie przez kredytodawcę obowiązków określonych w ustawie o kredycie konsumenckim. Sankcja kredytu darmowego powstaje z mocy prawa po złożeniu oświadczenia, a bank powinien ustalić nowy harmonogram uwzględniający spłatę samego kapitału kredytu oraz zwrócić dotychczas pobrane koszty kredytu, które podlegają zwrotowi. Konsument ma możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego maksymalnie rok od dnia wykonania umowy, po tym terminie uprawnienie to wygasa.

KLUCZOWE DZIAŁANIA W CELU SKORZYSTANIA Z SANKCJI KREDYTU DARMOWEGO

Aby skutecznie skorzystać z sankcji kredytu darmowego, konieczne jest odpowiednie przygotowanie się do złożenia oświadczenia do kredytodawcy. W tym celu należy dokładnie przeanalizować treść umowy kredytowej oraz dołączone do niej dokumenty, aby ustalić, czy kredytodawca naruszył obowiązki określone w ustawie o kredycie konsumenckim. Następnie, trzeba zebrać odpowiednie argumenty, które będą potwierdzać zarzuty zgłaszane przez konsumenta, a także przygotować pisemne oświadczenie. Dlatego też, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tego rodzaju sprawach, co pozwoli na skuteczne skorzystanie z sankcji kredytu darmowego oraz ochronę Twoich praw konsumenta.

ZAPEWNIJ SOBIE PROFESJONALNE WSPARCIE 

Jeśli masz wątpliwości co do poprawności swojej umowy kredytowej i czy nie narusza ona zasad określonych w Ustawie o kredycie konsumenckim, skorzystaj z pomocy specjalisty. Dzięki temu masz pewność, że sankcja kredytu darmowego jest odpowiednim rozwiązaniem dla Ciebie, a ponadto otrzymasz profesjonalne wsparcie prawne na każdym etapie procesu.

  
  
  
  
  

  Skontaktuj się z nami