Skip to content Skip to footer

Bądź czujny: Oto 8 sposobów, jak ubezpieczyciele obniżają wypłaty odszkodowań

Niniejszy artykuł omawia problematykę obecnie stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe praktyk, skutkujących zaniżaniem należnych odszkodowań w sprawach związanych ze szkodami majątkowymi na nieruchomościach. Posiadanie ubezpieczenia nie jest, bowiem gwarantem samego przyznania odszkodowania, a co więcej w odpowiedniej wysokości. Mianowice, zakłady ubezpieczeń mają swoje sposoby na pomniejszanie odszkodowań, o których musisz wiedzieć! 

W ramach Kodeksu cywilnego została wyrażona zasada pełnego odszkodowania. Naprawienie szkody obejmuje bowiem nie tylko straty, jakie poszkodowany poniósł, ale i korzyści, jakie mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Zatem, istnieją dwa rodzaje szkody. Szkoda w postaci straty polegająca na zmniejszeniu dóbr materialnych poszkodowanego,  jak i w postaci utraconych korzyści polegająca na braku spodziewanego powiększenia majątku poszkodowanego. 

Szkody majątkowe na nieruchomościach mogą polegać między innymi na uszkodzeniach powstałych w wyniku pożarów, huraganów, gradobić, katastrof budowlanych, pęknięć rur, zalań i wielu innych zdarzeń, powodujących uszczerbek w Twoich dobrach materialnych. 

Po zgłoszeniu zdarzenia szkodowego, otrzymasz przygotowaną przez rzeczoznawcę Ubezpieczyciela kalkulację. I tu zaczynają się trudności! Mianowicie, dla laika treść wyceny kosztów naprawy może wydawać się skomplikowana i niejasna, a tylko ostateczny koszt pozostaje zrozumiały. W ten oto sposób towarzystwa ubezpieczeń „przemycają” do wycen swoje sztuczki, celem pomniejszania należnego poszkodowanemu odszkodowania. Niniejszy artykuł ma na celu ujawnienie niecnych praktyk Ubezpieczycieli, celem skuteczniejszej ochrony poszkodowanego i jego praw. 

 1. Zmniejszanie zakresu szkód, w szczególności poprzez twierdzenia, jakoby określone części nieruchomości były poniszczone już przed zdarzeniem szkodowym; 
 2. Zaniżanie wartości nieruchomości;  
 3. Zaniżanie stawek za roboczogodzinę, w szczególności poprzez przyjmowanie cen niewystępujących na rynku albo cen z innego okresu, niż powstanie szkody; 
 4. Pomijanie prac rozbiórkowych; 
 5. Zaniżanie zakresu prac, w szczególności poprzez uwzględnienie czynności głównej (np. malowania) i pominięcie czynności pobocznych (np. osuszania, gruntowania), bez których nie można prawidłowo dokonać wymaganych prac;
 6. Stosowanie materiałów budowlanych gorszej jakości; 
 7. Nieuwzględnianie niezbędnych prac, w szczególności przykładowo:  
  • kosztów wywozu szlamu, mułu, błota, śmieci, gruzu; 
  • osuszania ścian i tynków po zalaniach, powodziach;
  • kosztów rusztowań wymaganych do prac na wysokości;
  • kosztów wywozu i utylizacji pozostałości po szkodzie;
  • czynności takich jak odgrzybianie, dezynfekcja; 
  • kosztów wymiany paneli, ogrzewania podłogowego. 

Uwzględnienie zużycia technicznego budynku i to często ponad dwukrotnie, tj. na etapie ubezpieczenia, a następnie na etapie wypłaty odszkodowania.

Skontaktuj się z nami