Skip to content Skip to footer

Partner Zarządzający

Jacek Barczak

O mnie

Reprezentuje klientów w sporach przeciwko ubezpieczycielom i innym podmiotom
odpowiedzialnym za szkody oraz w sporach przeciwko bankom w sprawach kredytów
frankowych. Prowadzi również postępowania dotyczące transakcji handlowych, inwestycji
budowlanych, nieruchomości i transportu. Posiada szerokie doświadczenie w redagowaniu i
negocjowaniu kontraktów biznesowych oraz innego rodzaju umów. Uczestniczył, jako
doradca i negocjator, w dużych transakcjach związanych ze sprzedażą i najmem
nieruchomości, inwestycjami budowlanymi, handlem elektronicznym oraz obrotem innymi
towarami i usługami. Brał również udział w zawiązywaniu i rejestrowaniu spółek
kapitałowych i osobowych. 

Jest współzałożycielem i zarządzającym Kancelarią XALTUM. Przed założeniem kancelarii
doświadczenie zdobywał w kancelariach radcowskich i spółkach kapitałowych. Absolwent
Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Poznaniu, przy której ukończył aplikację radcowską i złożył egzamin
radcowski.

E-mail: jb@xaltum.pl
Phone: 501-448-124
Skontaktuj się z nami