MENU

Kredyty Frankowe

Niemal we wszystkich umowach kredytów „frankowych” znajdują się klauzule niedozwolone, skutkujące zawyżeniem zobowiązania kredytobiorcy wobec banku. Pomagamy naszym klientom zmniejszyć saldo kredytu na skutek jego przewalutowania na walutę polską, a także odzyskać dotychczas nadpłacone raty i zmniejszyć ich wysokość w przyszłości.

Interesują Cię konkretne sprawy?

Na czym polega nasza pomoc?

  • Pomagamy przekształcić kredyt frankowy w kredyt złotówkowy
  • Unieważniamy klauzule umowne uzależniające wysokość zadłużenia od kursu franka szwajcarskiego
  • Odzyskujemy od banku bezpodstawnie nadpłacone raty
  • Obniżamy saldo kredytu oraz raty kredytowe na przyszłość
  • Pomagamy uzyskać z banku niezbędne dokumenty tj. harmonogram spłaty kredytu czy tabelę przyjętego oprocentowania
  • Reprezentujemy interesy kredytobiorców w postępowaniu przed bankiem i na etapie sądowym

 

Działamy w sprawdzony sposób

Przesyłasz umowę kredytu

Potrzebujemy tylko umowę z załącznikami i aneksami

Analizujemy sprawę

Analizujemy sprawę i szacujemy Twoje szanse na wygraną

Zawieramy umowę

Podpisujemy umowę i ustalamy plan działania

My działamy

Prowadzimy sprawę od początku do końca nawet w sądzie

Uzyskujesz pieniądze

Odbierasz nadpłaconą część rat i cieszysz się zmniejszonym kredytem

Działamy bardzo sprawnie

Dokładnie analizujemy Twoją sprawę i przedstawiamy wyniki. Pomagamy uzyskać z banku niezbędne dokumenty. Ustalamy czy w umowie kredytu występują klauzule niedozwolone i czy istnieją podstawy do kierowania roszczeń wobec banku. Opracowujemy wyliczenie ekonomicznych korzyści, o uzyskanie których będziesz mógł wystąpić w związku z nadpłatą kredytu. W razie potrzeby reprezentujemy Twoje interesy w postępowaniu sądowym.

Dariusz Rozpara

Prezes Zarządu, prawnik

Szukasz wiedzy?

Rekomenduje nas 97,4% klientów.

W listopadzie 2013 roku uległem wypadkowi w pracy, upadając z naczepy samochodu ciężarowego. W 2015 roku sprawę odszkodowania powierzyłem firmie Xaltum dzięki której udało się uzyskać wysokie odszkodowanie z OC, w postaci  zadośćuczynienia za utracone zarobki, za opiekę osób trzecich po przebytych operacjach. Xaltum to firma skuteczna, rzetelna, świadcząca usługi na wysokim poziomie, a przede wszystkim godna zaufania i polecenia. Byłem zaskoczony tak wysokim odszkodowaniem, na pewno nie uzyskałbym takich pieniędzy starając się sam o odszkodowanie.

MARIUSZ SZAFER

Mój mąż zginał w wypadku drogowym. W bardzo szybkim tempie prawnicy z Xaltum uzyskali dla mnie i dzieci satysfakcjonujące odszkodowanie. Polecam usługi firmy Xaltum. Jest to Kancelaria godna zaufania i jestem przekonana, że lepiej nie mogłam trafić. Działanie Xaltum uważam za profesjonalne i bardzo uczciwe. 

MARIOLA POGORZELSKA

Dziękuję XALTUM za skuteczne poprowadzenie mojej sprawy przeciwko TUW CONCORDIA. Uzyskali dla mnie zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za koszty leczenia.

Lidia Sieroń

Piszemy o takich sytuacjach jak Twoja

Nasze Publikacje

Szkody osobowe

Szkody na pojeździe

Interesują Cię konkretne sprawy?

Przykładowe sprawy

Nieważna waloryzacja i oprocentowanie UMOWA Z BANKIEM: 214.586 zł UZYSKANE ŚWIADCZENIA: 39.993 zł
UMOWA Z BANKIEM:

W 2014 r. powodowie zawarli z bankiem umowę kredytu hipotecznego denominowanego do CHF. W chwili uruchomienia kredyt został przeliczony na złotówki według kursu kupna waluty ustalonego uchwałą zarządu banku. Poszczególne raty kredytu również miały być spłacane w złotówkach i przeliczane według kursu sprzedaży wskazanego przez bank w dacie spłaty raty.

UZYSKANE ŚWIADCZENIA:

Kredytobiorcy zakwestionowali przyjętą w umowie klauzulę waloryzacyjną i klauzulę oprocentowania. Sąd podzielił ich stanowisko i uznał umowę kredytu za częściowo nieważną. Kredytobiorcy otrzymali zwrot świadczenia nienależnie nadpłaconego w kwocie 39.993 zł.

Przeliczanie kredytu na franki bez uzasadnienia UMOWA Z BANKIEM: 300.399 zł UZYSKANE ŚWIADCZENIA: 54.183 zł
UMOWA Z BANKIEM:

Powódka zawarła z bankiem umowę kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości. Kredytu udzielono jej w złotówkach, ale raty miały być spłacane według kursu CHF po samodzielnym ich obliczeniu przez powódkę.

UZYSKANE ŚWIADCZENIA:

Sąd zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 54.183 zł. Sąd stwierdził, że kredyt w rzeczywistości nie był kredytem walutowym, ale złotówkowym. Mechanizm przeliczeniowy banku nie miał ekonomicznego uzasadnienia, skoro bank faktycznie i tak nie dokonywał wymiany waluty.

Darmowa ocena Twojej sprawy Dariusz Rozpara Prezes Zarządu, prawnik
Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Zapoznamy się dokumentami związanymi z okolicznościami wypadku i wysokością szkody. Poinformujemy Cię, czy jest możliwość uzyskania w Twojej sprawie odszkodowania i w jakiej wysokości. +48 504 024 117
Pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego UMOWA Z BANKIEM: 272.000 CHF UZYSKANE ŚWIADCZENIA: 10.379 CHF
UMOWA Z BANKIEM:

Powód zawarł z bankiem umowę pożyczki w kwocie 272.000 CHF, która została mu wypłacona w walucie polskiej. Raty pożyczki miały być przeliczane za złotówek na franki. Z uwagi na niejasny mechanizm przeliczeniowy, powód wypowiedział umowę i zaprzestał spłaty pożyczki. Bank wystawił przeciw niemu tytuł egzekucyjny na kwotę 179.429 CHF.

UZYSKANE ŚWIADCZENIA:

Sąd uznał umowę pożyczki za częściowo nieważną i pozbawił bankowy tytuł egzekucyjny wykonalności. Sąd przyjął, że zobowiązanie powinno być przeliczone ponownie – przy uwzględnieniu średniego kursu rynkowego CHF, a nie kursu przyjętego przez bank. Nadwyżka, którą powód zapłacił bankowi, nie może być dochodzona w drodze egzekucji.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego UMOWA Z BANKIEM: 15.225 zł UZYSKANE ŚWIADCZENIA: 15.225 zł
UMOWA Z BANKIEM: W 2008 r. między kredytobiorcami a bankiem została zawarta umowa kredytu hipotecznego z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Bank miał dokonać zwrotu składki za ubezpieczenie jeśli w okresie 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia spadłoby poniżej 80 %. Bank nie dokonał takiego zwrotu, ale pobrał z rachunku Kredytobiorców składkę za kolejny okres. UZYSKANE ŚWIADCZENIA: Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot całej uiszczonej składki ubezpieczeniowej w kwocie 15.225 zł. Sąd przyjął, że kredytobiorcy nie mieli możliwości sprawdzenia wysokości składki płaconej ubezpieczycielowi i jednocześnie nie byli przez bank informowani o rzeczywistym przeznaczeniu pobieranych środków, co było sprzeczne z dobrymi obyczajami.
Xaltum w liczbach
97.4%
Klientów nas poleca
98.2%
Wygranych spraw
115%
Średnia dopłata do odszkodowania
STRATEGIA, REALIZACJA, WSPARCIE TOMCZAK I STANISŁAWSKI