MENU

Wypadek motocyklisty

Wypadki z udziałem motocyklistów są jednymi z najbardziej dotkliwych w skutkach. Z jednej strony uszkodzeniu ulegają motocykle, które wymagają naprawy na częściach oryginalnych, czego często ubezpieczyciele nie czynią. Z drugiej strony poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierć ponoszą sami motocykliści. W tego typu wypadkach zapewniamy pełną ochronę prawną interesów motocyklistów i dochodzimy należnych im odszkodowań i zadośćuczynienia.

Interesują Cię konkretne sprawy?

Na czym polega nasza pomoc?

  • Ustalamy okoliczności, przyczyny i przebieg zdarzenia. Reprezentujemy klienta w sprawie karnej przed Policją, Prokuraturą i sądami;
  • Pomagamy gromadzić dokumenty niezbędne w sprawie;
  • Uzyskujemy zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę oraz zwrot kosztów pogrzebu  z ubezpieczenia OC od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia;
  • Uzyskujemy odszkodowanie za uszkodzony motocykl;
  • Reprezentujemy klientów przed sądami cywilnymi w sprawie związanej z dochodzeniem odszkodowania;
  • Udzielamy klientom ochrony prawnej w sprawach spadkowych, rodzinnych, bankowych i pracowniczych.

Działamy w sprawdzony sposób

Zgłaszasz problem

Zgłaszasz problem i przesyłasz dokumenty

Analizujemy sprawę

Analizujemy sprawę i szacujemy Twoje szanse na wygraną

Zawieramy umowę

Podpisujemy umowę i ustalamy plan działania

My działamy

Prowadzimy sprawę od początku do końca nawet w sądzie

Odbierasz odszkodowanie

Odbierasz odszkodowanie w kwocie, która Cie satysfakcjonuje.

Działamy bardzo sprawnie

Bezzwłocznie po otrzymaniu sprawy podejmujemy działania. Wyjaśniamy wszelkie okoliczności wypadku i ustalamy wysokość dochodzonych roszczeń, przygotowujemy stosowne pisma do ubezpieczycieli lub innych dłużników. Informujemy klienta o wynikach prowadzonej sprawy.

Dariusz Rozpara

Prezes Zarządu, prawnik

Szukasz wiedzy?

Rekomenduje nas 97,4% klientów.

Byłem zatrudniony na umowie zlecenia na budowie. Na początku lutego 2016 r., podczas wykonywania swoich obowiązków, doszło do wypadku wskutek którego doznałem wielu złamań (m. in. biodra, ręki, kości krzyżowej). Do prowadzenia swojej sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie wybrałem firmę Xaltum, co było bardzo dobrym posunięciem. Prawnicy Xaltum rzetelnie zajęli się moją sprawą i uzyskałem zadośćuczynienie w adekwatnej do moich obrażeń wysokości oraz odzyskałem także wszelkie poniesione przeze mnie koszty leczenia, które poniosłem w związku z wypadkiem. Xaltum, to skuteczna i sprawnie działająca firma, którą polecam każdemu.

Dawid Wojtyczka

W 2013 r. uległem wypadkowi. Zgłosiłem się do XALTUM. Dzięki działaniom XALTUM uzyskałem zadośćuczynienie, którego wysokość zrekompensowała doznaną krzywdę. Współpracę z XALTUM oceniam jako profesjonalną, a przy tym miłą. Polecam XALTUM, bowiem jest to firma zajmująca się sprawą kompleksowo, rzetelna świadcząca usługi na wysokim poziomie.

Mariusz Buduj

Na skutek wypadku doznałem bardzo poważnych obrażeń ciała w obrębie głowy. Wybrałem Xaltum z uwagi na bardzo duże doświadczenie, skuteczność i profesjonalną obsługę klienta. Uzyskałem zadośćuczynienie adekwatne do rozmiarów doznanej krzywdy. Xaltum to skuteczna i rzetelna firma, którą mogę polecić wszystkim potrzebującym pomocy.

Krzysztof Leśniak

Piszemy o takich sytuacjach jak Twoja

Nasze Publikacje

Szkody osobowe

Szkody na pojeździe

Interesują Cię konkretne sprawy?

Przykładowe sprawy

Uraz kręgosłupa PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA: 8.000 zł UZYSKANE ODSZKODOWANIE: 19.000 zł
PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA:

W styczniu 2013 r. nasza klientka uległ wypadkowi. Doznała urazu kręgosłupa powodującego 7 % trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczyciel sprawcy wypadku przyjął odpowiedzialność za szkodę i wypłacił Klientce 8.000 zł tytułem zadośćuczynienia. W jego ocenie była to suma wystarczająca przy stwierdzonym 7 % uszczerbku.

UZYSKANE ODSZKODOWANIE:

W imieniu Klientki złożyliśmy odwołanie od stanowiska ubezpieczyciela. W drodze ugody uzyskaliśmy dla Klientki dopłatę kwoty 11.000 zł (do łącznej kwoty 19.000 zł). 

Odszkodowanie za uszkodzony motocykl PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA: 0 zł UZYSKANE ODSZKODOWANIE: 18.000 zł
PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA:

Zgłosił się do nas klient, którego motocykl został uszkodzony w Niemczech w 2014 r. Sprawca szkody posiadał ubezpieczenie OC w niemieckim towarzystwie ubezpieczeń.

Klient samodzielnie zgłosił szkodę. Postępowanie było prowadzone opieszale i do września kolejnego roku klient nie otrzymał żadnych świadczeń. Wówczas zgłosił się do Xaltum.

UZYSKANE ODSZKODOWANIE:

Na skutek naszego działania, w ciągu kilkunastu dni klient otrzymał kwotę 11.000 zł. Skierowaliśmy pozew do polskiego sądu, dzięki czemu klient zaoszczędził czas i pieniądze, gdyż proces w Niemczech byłby droższy. Sąd nakazał dopłatę kwoty 7.000 zł. Klient otrzymał pełne odszkodowanie, a także zwrot kosztów sądowych.

Darmowa ocena Twojej sprawy Dariusz Rozpara Prezes Zarządu, prawnik
Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Zapoznamy się dokumentami związanymi z okolicznościami wypadku i wysokością szkody. Poinformujemy Cię, czy jest możliwość uzyskania w Twojej sprawie odszkodowania i w jakiej wysokości. +48 504 024 117
Śmierć męża w wypadku PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA: 75.000 zł UZYSKANE ODSZKODOWANIE: 219.000 zł i 2.200 zł comiesięcznej renty
PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA:

W sierpniu 2014 r. doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego, w którym śmierć poniósł mąż naszej klientki.

Skierowaliśmy roszczenia do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Początkowo przyznano kwotę 60.000 zł. Następnie zwrócono również koszty pogrzebu – 15.000 zł.

UZYSKANE ODSZKODOWANIE:

Na skutek naszych kolejnych działań zakład ubezpieczeń wypłacił naszej klientce zaległą rentę w kwocie 54.000 zł oraz wypłaca co miesiąc kwotę 2.200 zł. Wszczęliśmy proces, w którym Sąd przyznał naszej klientce dodatkowo kwotę 90.000 zł oraz zwrot kosztów sądowych. Łącznie, na skutek naszych działań klientka uzyskała kwotę 219.000 zł oraz otrzymuje comiesięczną rentę w kwocie 2.200 zł.

Szkoda w motocyklu – dopłata do odszkodowania PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA: 16.300 złotych UZYSKANE ODSZKODOWANIE: 35.300 złotych
PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA:

W dniu 01.10.2011 r. miał miejsce wypadek, na skutek którego doszło do uszkodzenia motocykla naszego klienta.

Ubezpieczyciel po sporządzeniu odpowiednich kosztorysów zakwalifikował szkodę jako szkodę całkowitą i wypłacił na rzecz naszego klienta kwotę 16.300 złotych. 

UZYSKANE ODSZKODOWANIE:

Udowodniliśmy, iż ubezpieczyciel zawyżył wartość wraku pojazdu o kilkanaście tysięcy złotych i zaniżył wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym. Ubezpieczyciel wypłacił dalszą część odszkodowania w kwocie ponad 19.000 złotych. Nadto, z uwagi na fakt, że w wypadku doszło także do uszkodzenia odzieży motocyklowej, pomogliśmy naszemu klientowi w uzyskaniu należnego z tego tytułu odszkodowania.

Xaltum w liczbach
97.4%
Klientów nas poleca
98.2%
Wygranych spraw
115%
Średnia dopłata do odszkodowania
STRATEGIA, REALIZACJA, WSPARCIE TOMCZAK I STANISŁAWSKI