MENU

Śmierć w wypadku

Śmierć na skutek wypadku niesie z sobą daleko idące konsekwencje w życiu osobistym i ekonomicznym, a także w sytuacji prawnej osób najbliższych. W przypadku śmierci osoby bliskiej – żony, męża, partnera, dziecka, rodzica, brata czy siostry – zapewnimy pełną ochronę prawną najbliższym członkom rodziny. Reprezentujemy ich w sprawie o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę. Prowadzimy sprawę karną, a także pomagamy rozwiązać wszystkie problemy prawne powstałe w związku z zaistniałym zdarzeniem.

Interesują Cię konkretne sprawy?

Na czym polega nasza pomoc?

  • Ustalamy okoliczności, przyczyny i przebieg zdarzenia. Reprezentujemy klienta w sprawie karnej przed Policją, Prokuraturą i sądami;
  • Pomagamy gromadzić dokumenty niezbędne w sprawie;
  • Uzyskujemy zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę oraz zwrot kosztów pogrzebu  z ubezpieczenia OC od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia;
  • Pomagamy uzyskać odszkodowanie z ZUS, KRUS oraz świadczenia z ubezpieczeń NNW, na życie i OFE.
  • Reprezentujemy klientów przed sądami cywilnymi w sprawie związanej z dochodzeniem odszkodowania;
  • Udzielamy klientom ochrony prawnej w sprawach spadkowych, rodzinnych, bankowych i pracowniczych.

Działamy w sprawdzony sposób

Zgłaszasz problem

Zgłaszasz problem i przesyłasz dokumenty

Analizujemy sprawę

Analizujemy sprawę i szacujemy Twoje szanse na wygraną

Zawieramy umowę

Podpisujemy umowę i ustalamy plan działania

My działamy

Prowadzimy sprawę od początku do końca nawet w sądzie

Odbierasz odszkodowanie

Odbierasz odszkodowanie w kwocie, która Cie satysfakcjonuje.

Działamy bardzo sprawnie

Bezzwłocznie po otrzymaniu sprawy podejmujemy działania. Wyjaśniamy wszelkie okoliczności wypadku i ustalamy wysokość dochodzonych roszczeń, przygotowujemy stosowne pisma do ubezpieczycieli lub innych dłużników. Informujemy klienta o wynikach prowadzonej sprawy.

Dariusz Rozpara

Prezes Zarządu, prawnik

Szukasz wiedzy?

Rekomenduje nas 97,4% klientów.

Polecam XALTUM sp. z o.o. sp.k.,, która prowadziła moją sprawę związaną z dochodzeniem roszczeń z tytułu wypadku. Wybrałam XALTUM z uwagi na wysoki poziom świadczonych usług. XALTUM prowadziło moją sprawę rzetelnie. Rekomenduję XALTUM, bowiem mając na uwadze doświadczenie prawników, a także ich zaangażowanie w sprawę, jest to firma godna polecenia.

JADWIGA ANDRYSZAK

Nasz syn Damian zginął w wypadku drogowym. Sprawą zajęła się firma Xaltum. O wszystkim byliśmy informowani na bieżąco, wyjaśniono nam wszystkie kwestie prowadzonej sprawy, która toczyła się błyskawicznie. Wszystkim, którzy chcą być reprezentowani przez uczciwych prawników w ciężkich chwilach po stracie kogoś bliskiego polecamy pomoc firmy Xaltum.

RÓŻA SOBUCKA, PIOTR SOBUCKI

W 2013 r. uległem wypadkowi. Zgłosiłem się do XALTUM. Dzięki działaniom XALTUM uzyskałem zadośćuczynienie, którego wysokość zrekompensowała doznaną krzywdę. Współpracę z XALTUM oceniam jako profesjonalną, a przy tym miłą. Polecam XALTUM, bowiem jest to firma zajmująca się sprawą kompleksowo, rzetelna świadcząca usługi na wysokim poziomie.

Mariusz Buduj

Piszemy o takich sytuacjach jak Twoja

Nasze Publikacje

Szkody osobowe

Szkody na pojeździe

Interesują Cię konkretne sprawy?

Przykładowe sprawy

Śmierć ojca – unieważnienie ugody PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA: 0 zł UZYSKANE ODSZKODOWANIE: 100.000 ZŁ
PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA:

Na podstawie ugody ubezpieczyciel wypłacił małoletniemu dziecku odszkodowanie w kwocie 65.000 zł oraz rentę. W treści ugody znajdował się zapis, że wszystkie roszczenia dziecka wynikające z niniejszego wypadku zostały zaspokojone.

UZYSKANE ODSZKODOWANIE:

W 2016 r. skierowaliśmy sprawę do sądu i skutecznie wykazaliśmy nieważność ugody. Dzięki temu nasz klient otrzymał kwotę 100.000 zł tytułem zadośćuczynienia, mimo że wcześniej ubezpieczyciel konsekwentnie odmawiał wypłaty jakichkolwiek kwot z tego tytułu, wskazując, że sprawa została zamknięta 10 lat temu. 

Odszkodowanie dla konkubiny i nienarodzonego dziecka PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA: 8.000 zł UZYSKANE ODSZKODOWANIE: 99.000 zł
PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA:

W wypadku z 21.09.2006 r. zginął rowerzysta, który pozostawał w nieformalnym związku z naszą Klientką, która spodziewała się dziecka z ww. poszkodowanym. Już po jego śmierci urodziła się córka. Klientka zgłosiła się do nas w 2015 r.

Zgłosiliśmy szkodę do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W pierwszej decyzji ubezpieczyciel odmówił przyjęcia odpowiedzialności za szkodę. Wskutek złożonego odwołania, ubezpieczyciel zaproponował zakończenie sprawy ugodą na kwotę 8.000 złotych. 

UZYSKANE ODSZKODOWANIE:

Propozycja ubezpieczyciela nie była satysfakcjonująca i złożyliśmy do Sądu Okręgowego pozew. Proces zakończył się bardzo szybko ugodą na kwotę 99.000 złotych.

Darmowa ocena Twojej sprawy Dariusz Rozpara Prezes Zarządu, prawnik
Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Zapoznamy się dokumentami związanymi z okolicznościami wypadku i wysokością szkody. Poinformujemy Cię, czy jest możliwość uzyskania w Twojej sprawie odszkodowania i w jakiej wysokości. +48 504 024 117
Odszkodowanie za śmierć męża i ojca PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA: 69.000 złotych UZYSKANE ODSZKODOWANIE: 185.000 złotych
PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA:

W dniu 20.02.2015 r. zginął mąż i ojciec naszych klientek. Kobiety zleciły Nam poprowadzenie sprawy.

Ubezpieczyciel wypłacił na rzecz żony poszkodowanego kwotę 40.000 złotych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej oraz zwrócił poniesione koszty pogrzebu. Córce poszkodowanego przyznał kwotę 29.000 złotych.

UZYSKANE ODSZKODOWANIE:

W toku postępowania ubezpieczeniowego wykazaliśmy, że ubezpieczyciel zaniżył świadczenia. Na skutek podjętych przez nas działań, ubezpieczyciel ostatecznie wypłacił na rzecz żony poszkodowanego łączną kwotę przeszło 105.000 złotych, a na rzecz jego córki łączną kwotę 80.000 złotych.

Odszkodowanie za śmierć męża PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA: 75.000 zł UZYSKANE ODSZKODOWANIE: 219.000 zł i 2.200 zł comiesięcznej renty
PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA:

W sierpniu 2014 r. doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego, w którym śmierć poniósł mąż naszej klientki.

Skierowaliśmy roszczenia do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Początkowo przyznano kwotę 60.000 zł. Następnie zwrócono również koszty pogrzebu – 15.000 zł.

UZYSKANE ODSZKODOWANIE:

Na skutek naszych kolejnych działań zakład ubezpieczeń wypłacił naszej klientce zaległą rentę w kwocie 54.000 zł oraz wypłaca co miesiąc kwotę 2.200 zł. Wszczęliśmy proces, w którym Sąd przyznał naszej klientce dodatkowo kwotę 90.000 zł oraz zwrot kosztów sądowych. Łącznie, na skutek naszych działań klientka uzyskała kwotę 219.000 zł oraz otrzymuje comiesięczną rentę w kwocie 2.200 zł.

Xaltum w liczbach
97.4%
Klientów nas poleca
98.2%
Wygranych spraw
115%
Średnia dopłata do odszkodowania
STRATEGIA, REALIZACJA, WSPARCIE TOMCZAK I STANISŁAWSKI