MENU

Poślizgnięcie, upadek na chodniku

Przyczyną szkody mogą być także nierówności chodnika, czy jego oblodzenie. Niezależnie od przyczyny, pomożemy Tobie w uzyskaniu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za poniesione koszty związane z leczeniem następstw wypadku, zaliczki na dalsze leczenie oraz odszkodowania z tytułu utraconych dochodów.

Interesują Cię konkretne sprawy?

Na czym polega nasza pomoc?

  • Ustalamy podmiot odpowiedzialny za zdarzenie;
  • Pomagamy gromadzić niezbędne dokumenty;
  • Prowadzimy postępowanie przed ubezpieczycielem;
  • Uzyskujemy zadośćuczynienie, odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia, zaliczki na dalsze leczenie;
  • Reprezentujemy klientów przed sądem cywilnym.

 

Działamy w sprawdzony sposób

Zgłaszasz problem

Zgłaszasz problem i przesyłasz dokumenty

Analizujemy sprawę

Analizujemy sprawę i szacujemy Twoje szanse na wygraną

Zawieramy umowę

Podpisujemy umowę i ustalamy plan działania

My działamy

Prowadzimy sprawę od początku do końca nawet w sądzie

Odbierasz odszkodowanie

Odbierasz odszkodowanie w kwocie, która Cie satysfakcjonuje.

Działamy bardzo sprawnie

Bezzwłocznie po otrzymaniu sprawy podejmujemy działania. Wyjaśniamy wszelkie okoliczności wypadku i ustalamy wysokość dochodzonych roszczeń, przygotowujemy stosowne pisma do ubezpieczycieli lub innych dłużników. Informujemy klienta o wynikach prowadzonej sprawy.

Anna Jackowska

prawnik

Szukasz wiedzy?

Rekomenduje nas 97,4% klientów.

Uderzyłem samochodem w drzewo bo wybiegły mi sarny. Zgłosiłem wypadek do swojego ubezpieczyciela z AC. Po dwóch miesiąca napisali mi że nie mogłem tam być, że na pewno wypadek był w innych okolicznościach. Sprawę oddałem do Xaltum i okazało się że ubezpieczyciel musiał mi zapłacić odszkodowanie, a w dodatku jeszcze wysokie odsetki.

Grzegorz Nowicki

XALTUM to specjaliści, na których można polegać. Z sukcesem poprowadzili moją sprawę, którą inni spisali na straty oraz na bieżąco informowali mnie o postępach.

Jan Kowalski

Wysiadałam z samochodu, którym kierował mój mąż. Kiedy gwałtownie ruszył przewróciłam się na ziemię i złamałam oba nadgarstki. Prawnicy z Xaltum poprowadzili moją sprawę. Szybko, bez opłat wstępnych. Otrzymałam 18.000 złotych. Jestem bardzo zadowolona. Polecam.

Kazimiera Staśkiewicz

Piszemy o takich sytuacjach jak Twoja

Nasze Publikacje

Szkody osobowe

Szkody na pojeździe

Interesują Cię konkretne sprawy?

Przykładowe sprawy

Wypadek na oblodzonym chodniku PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA: 0 zł UZYSKANE ODSZKODOWANIE: 30.000 zł
PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA:

Nasz klient poślizgnął się na oblodzonym parkingu przy bloku, w którym mieszkał. Wskutek upadku doznał skomplikowanego złamania nogi. Klient nie wiedział jaki podmiot jest odpowiedzialny za jego szkodę.

Wystąpiliśmy o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę, ale podmiot, do którego wystosowaliśmy wezwanie do zapłaty, nie chciał przyjąć odpowiedzialności oraz odmówił informacji na temat posiadanego ubezpieczenia. 

UZYSKANE ODSZKODOWANIE:

Złożyliśmy pozew do sądu i żądaliśmy zapłaty na rzecz naszego klienta kwoty 30.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę. Sąd podzielił naszą argumentację co do podmiotu odpowiedzialnego za szkodę i uwzględnił powództwo w całości. 

Wypadek na nierównym chodniku PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA: 0 złotych UZYSKANE ODSZKODOWANIE: 18.350 złotych
PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA:

W dniu 31.05.2013 r. nasza klientka upadła na chodniku, doznając złamania kończyny górnej. Zgłosiła się do nas z prośbą o ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie i zgłoszenie roszczeń.

Ubezpieczyciel zarządcy drogi odmówił przyjęcia odpowiedzialności za wypadek.

UZYSKANE ODSZKODOWANIE:

Udowodniliśmy, że zarządca drogi ponosi odpowiedzialność za zdarzenie, a w tym za nierówność chodnika, która była przyczyną szkody. Nierówność nie była w zabezpieczona, co stwarzało niebezpieczeństwo dla użytkowników chodnika. Ubezpieczyciel wypłacił na rzecz naszej klientki kwotę 15.000 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 3.350 złotych odszkodowania tytułem poniesionych kosztów

Darmowa ocena Twojej sprawy Anna Jackowska prawnik
Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Zapoznamy się dokumentami związanymi z okolicznościami wypadku i wysokością szkody. Poinformujemy Cię, czy jest możliwość uzyskania w Twojej sprawie odszkodowania i w jakiej wysokości. +48 504 024 117
Dziura w chodniku – odszkodowanie PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA: 0 zł UZYSKANE ODSZKODOWANIE: 20.000 zł
PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA:

W 2012 r. nasz klient wracając z pracy nastąpił na dziurę w chodniku, w wyniku czego upadł i doznał obrażeń barku.

Klient samodzielnie zgłosił sprawę do zarządcy drogi, który odmówił wypłaty jakichkolwiek kwot. Twierdził, iż nie dopuścił się żadnych zaniedbań w zakresie utrzymania chodnika.

UZYSKANE ODSZKODOWANIE:

Na skutek naszego działania i skierowania sprawy na drogę procesu sądowego nasz klient ostatecznie otrzymał zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz zwrot kosztów zabiegu operacyjnego. Pozwany ubezpieczyciel zarządcy drogi zwrócił też wszystkie poniesione przez poszkodowanego koszty procesu.

Wypadek na prywatnej posesji PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA: 0 zł UZYSKANE ODSZKODOWANIE: 20.000 zł

Odszkodowanie za wypadek na prywatnej posesji. W dniu 31.12.2010 r. Klientka udała się z wizytą do swojego siostrzeńca. Kiedy po wizycie szła w kierunku furtki, poślizgnęła się na nieodśnieżonym i oblodzonym chodniku na terenie posesji, w rezultacie doznając złamania lewej nogi. Siostrzeniec Klientki był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na podstawie umowy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym z sumą gwarancyjną w wysokości 20.000 zł.

PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA:

W dniu 31.12.2010 r. Klientka udała się z wizytą do swojego siostrzeńca. Kiedy po wizycie szła w kierunku furtki, poślizgnęła się na nieodśnieżonym i oblodzonym chodniku na posesji. Na skutek wypadku doznała złamania lewej nogi. Siostrzeniec Klientki był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym z sumą gwarancyjną w wysokości 20.000 zł.

Klientka zgłosiła szkodę do ubezpieczyciela. Zakład ubezpieczeń kwestionował okoliczności zdarzenia, twierdząc, że miało ono charakter nieszczęśliwego wypadku, a ubezpieczony nie ponosił winy za jego spowodowanie. Wskazywano, że zaśnieżenie i zalodzenie jest naturalnym zjawiskiem w zimowych warunkach pogodowych, w związku z czym nie można domagać się odszkodowania za skutki wypadku na oblodzonym chodniku.

UZYSKANE ODSZKODOWANIE:

Na skutek naszego działania ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za następstwa wypadku. Klientka otrzymała zadośćuczynienie w wysokości 17.000 zł, które następnie – po kolejnym naszym piśmie zostało podwyższone do kwoty 20.000 zł.
Klientka otrzymała odszkodowanie w wysokości pełnej sumy gwarancyjnej, czyli najwyższą kwotę, jaka możliwa była do uzyskania w sprawie.

Xaltum w liczbach
97.4%
Klientów nas poleca
98.2%
Wygranych spraw
115%
Średnia dopłata do odszkodowania
STRATEGIA, REALIZACJA, WSPARCIE TOMCZAK I STANISŁAWSKI