MENU

Kredyty Frankowe

Niemal we wszystkich umowach kredytów „frankowych” znajdują się klauzule niedozwolone, skutkujące zawyżeniem zobowiązania kredytobiorcy wobec banku. Pomagamy naszym klientom zmniejszyć saldo kredytu na skutek jego przewalutowania na walutę polską, a także odzyskać dotychczas nadpłacone raty i zmniejszyć ich wysokość w przyszłości.

Interesują Cię konkretne sprawy?

Na czym polega nasza pomoc?

  • Pomagamy przekształcić kredyt frankowy w kredyt złotówkowy
  • Unieważniamy klauzule umowne uzależniające wysokość zadłużenia od kursu franka szwajcarskiego
  • Odzyskujemy od banku bezpodstawnie nadpłacone raty
  • Obniżamy saldo kredytu oraz raty kredytowe na przyszłość
  • Pomagamy uzyskać z banku niezbędne dokumenty tj. harmonogram spłaty kredytu czy tabelę przyjętego oprocentowania
  • Reprezentujemy interesy kredytobiorców w postępowaniu przed bankiem i na etapie sądowym

 

Działamy w sprawdzony sposób

Przesyłasz umowę kredytu

Potrzebujemy tylko umowę z załącznikami i aneksami

Analizujemy sprawę

Analizujemy sprawę i szacujemy Twoje szanse na wygraną

Zawieramy umowę

Podpisujemy umowę i ustalamy plan działania

My działamy

Prowadzimy sprawę od początku do końca nawet w sądzie

Uzyskujesz pieniądze

Odbierasz nadpłaconą część rat i cieszysz się zmniejszonym kredytem

Działamy bardzo sprawnie

Dokładnie analizujemy Twoją sprawę i przedstawiamy wyniki. Pomagamy uzyskać z banku niezbędne dokumenty. Ustalamy czy w umowie kredytu występują klauzule niedozwolone i czy istnieją podstawy do kierowania roszczeń wobec banku. Opracowujemy wyliczenie ekonomicznych korzyści, o uzyskanie których będziesz mógł wystąpić w związku z nadpłatą kredytu. W razie potrzeby reprezentujemy Twoje interesy w postępowaniu sądowym.

Anna Sekura

prawnik

Szukasz wiedzy?

Rekomenduje nas 97,4% klientów.

W styczniu 2013 r. uległam wypadkowi, na skutek którego ja i mój małoletni syn doznaliśmy obrażeń ciała. Wybrałam Xaltum z uwagi na bardzo duże doświadczenie, skuteczność i profesjonalną obsługę klienta. Xaltum to skuteczna i rzetelna firma, którą mogę polecić wszystkim, którzy potrzebują pomocy w tego typu sprawach.

Lamperska Monika

Pragnę wyrazić swoje zadowolenie ze współpracy ze spółką Xaltum w związku ze sprawą o dochodzenie odszkodowania za skutki wypadku komunikacyjnego. Wybrałam Xaltum i dzięki ich pomocy uzyskałam łącznie sumę 9.000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Mogę stwierdzić, że Xaltum to skuteczna i rzetelna firma.

Magdalena Ptasik

W 2014 r. uległem wypadkowi. Mój samochód nadawał się do kasacji, a ja sam cudem uszedłem z życiem. Zwróciłem się do firmy Xaltum z prośbą o pomoc. Zyskałem należne i godne odszkodowanie i zadośćuczynienie. Polecam firmę Xaltum wszystkim Państwu, którzy znaleźli się tak, jak ja w trudnej sytuacji w uzyskaniu odszkodowania.

GRZEGORZ KACZMAREK

Piszemy o takich sytuacjach jak Twoja

Nasze Publikacje

Szkody osobowe

Szkody na pojeździe

Interesują Cię konkretne sprawy?

Przykładowe sprawy

Nieważna waloryzacja i oprocentowanie UMOWA Z BANKIEM: 214.586 zł UZYSKANE ŚWIADCZENIA: 39.993 zł
UMOWA Z BANKIEM:

W 2014 r. powodowie zawarli z bankiem umowę kredytu hipotecznego denominowanego do CHF. W chwili uruchomienia kredyt został przeliczony na złotówki według kursu kupna waluty ustalonego uchwałą zarządu banku. Poszczególne raty kredytu również miały być spłacane w złotówkach i przeliczane według kursu sprzedaży wskazanego przez bank w dacie spłaty raty.

UZYSKANE ŚWIADCZENIA:

Kredytobiorcy zakwestionowali przyjętą w umowie klauzulę waloryzacyjną i klauzulę oprocentowania. Sąd podzielił ich stanowisko i uznał umowę kredytu za częściowo nieważną. Kredytobiorcy otrzymali zwrot świadczenia nienależnie nadpłaconego w kwocie 39.993 zł.

Przeliczanie kredytu na franki bez uzasadnienia UMOWA Z BANKIEM: 300.399 zł UZYSKANE ŚWIADCZENIA: 54.183 zł
UMOWA Z BANKIEM:

Powódka zawarła z bankiem umowę kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości. Kredytu udzielono jej w złotówkach, ale raty miały być spłacane według kursu CHF po samodzielnym ich obliczeniu przez powódkę.

UZYSKANE ŚWIADCZENIA:

Sąd zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 54.183 zł. Sąd stwierdził, że kredyt w rzeczywistości nie był kredytem walutowym, ale złotówkowym. Mechanizm przeliczeniowy banku nie miał ekonomicznego uzasadnienia, skoro bank faktycznie i tak nie dokonywał wymiany waluty.

Darmowa ocena Twojej sprawy Anna Sekura prawnik
Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Zapoznamy się dokumentami związanymi z okolicznościami wypadku i wysokością szkody. Poinformujemy Cię, czy jest możliwość uzyskania w Twojej sprawie odszkodowania i w jakiej wysokości. +48 504 024 117
Pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego UMOWA Z BANKIEM: 272.000 CHF UZYSKANE ŚWIADCZENIA: 10.379 CHF
UMOWA Z BANKIEM:

Powód zawarł z bankiem umowę pożyczki w kwocie 272.000 CHF, która została mu wypłacona w walucie polskiej. Raty pożyczki miały być przeliczane za złotówek na franki. Z uwagi na niejasny mechanizm przeliczeniowy, powód wypowiedział umowę i zaprzestał spłaty pożyczki. Bank wystawił przeciw niemu tytuł egzekucyjny na kwotę 179.429 CHF.

UZYSKANE ŚWIADCZENIA:

Sąd uznał umowę pożyczki za częściowo nieważną i pozbawił bankowy tytuł egzekucyjny wykonalności. Sąd przyjął, że zobowiązanie powinno być przeliczone ponownie – przy uwzględnieniu średniego kursu rynkowego CHF, a nie kursu przyjętego przez bank. Nadwyżka, którą powód zapłacił bankowi, nie może być dochodzona w drodze egzekucji.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego UMOWA Z BANKIEM: 15.225 zł UZYSKANE ŚWIADCZENIA: 15.225 zł
UMOWA Z BANKIEM: W 2008 r. między kredytobiorcami a bankiem została zawarta umowa kredytu hipotecznego z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Bank miał dokonać zwrotu składki za ubezpieczenie jeśli w okresie 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia spadłoby poniżej 80 %. Bank nie dokonał takiego zwrotu, ale pobrał z rachunku Kredytobiorców składkę za kolejny okres. UZYSKANE ŚWIADCZENIA: Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot całej uiszczonej składki ubezpieczeniowej w kwocie 15.225 zł. Sąd przyjął, że kredytobiorcy nie mieli możliwości sprawdzenia wysokości składki płaconej ubezpieczycielowi i jednocześnie nie byli przez bank informowani o rzeczywistym przeznaczeniu pobieranych środków, co było sprzeczne z dobrymi obyczajami.
Xaltum w liczbach
97.4%
Klientów nas poleca
98.2%
Wygranych spraw
115%
Średnia dopłata do odszkodowania
STRATEGIA, REALIZACJA, WSPARCIE TOMCZAK I STANISŁAWSKI