MENU

Odmowa wypłaty odszkodowania za pojazd

Pomimo posiadania ubezpieczenia AC lub spowodowania wypadku przez kierowcę innego pojazdu zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Decyzje te często nie są zasadne i istnieje możliwość uzyskania odszkodowania przez klienta. Dzięki naszemu doświadczeniu potrafimy w takich sytuacjach uzyskać dla naszych klientów odszkodowanie.

Interesują Cię konkretne sprawy?

Na czym polega nasza pomoc?

  • Analizujemy sprawę pod kątem możliwości uzyskania odszkodowania i jego wysokości.
  • Pomagamy gromadzić niezbędne dokumenty w sprawie,
  • Uzyskujemy odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony pojazd,
  • Uzyskujemy odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego,
  • Reprezentujemy klienta na etapie postępowania cywilnego.

Działamy w sprawdzony sposób

Zgłaszasz problem

Zgłaszasz problem i przesyłasz dokumenty

Analizujemy sprawę

Analizujemy sprawę i szacujemy Twoje szanse na wygraną

Zawieramy umowę

Podpisujemy umowę i ustalamy plan działania

My działamy

Prowadzimy sprawę od początku do końca nawet w sądzie

Odbierasz odszkodowanie

Odbierasz odszkodowanie w kwocie, która Cie satysfakcjonuje.

Działamy bardzo sprawnie

Bezzwłocznie po otrzymaniu sprawy podejmujemy działania. Wyjaśniamy wszelkie okoliczności wypadku i ustalamy wysokość dochodzonych roszczeń, przygotowujemy stosowne pisma do ubezpieczycieli lub innych dłużników. Informujemy klienta o wynikach prowadzonej sprawy.

Łukasz Gil

prawnik

Szukasz wiedzy?

Rekomenduje nas 97,4% klientów.

Uległam wypadkowi w moim zakładzie pracy, najechał na mnie wózek widłowy, miałam złamane biodro. Po wypadku już nie mogłam wrócić do pracy. Sprawę prowadzili mi prawnicy Xaltum. Jestem zadowolona miła obsługa, sprawne działanie. Pomagali pozbierać całą dokumentację. Polecam.

Lucyna Andrzejewska

W 2015 r. uległem wypadkowi. Mój znajomy polecił mi firmę Xaltum. Bardzo profesjonalna obsługa sprawy, wszystkie istotne informacje przekazywane były mi na bieżąco no i uczciwość i rzetelność firmy Xaltum, to duży atut. Polecam usługi Xaltum wszystkim poszkodowanym. Ich doświadczenie i wiedza powodują, ze sprawy są prowadzone na wysokim poziomie.

SZYMON NAWROCKI

10 listopada 2015 roku, byłam uczestnikiem wypadku, w którym poniosłam ciężkie obrażenia. Do  starań o odszkodowania namówiła mnie znajoma. Trafiłam do firmy XALTUM. Firmy, którą z całą świadomością mogę polecać! Firmy, którą cechuje profesjonalizm, ogromne zaangażowanie i troska o klienta oraz satysfakcjonujący finisz prowadzonej sprawy.

NATALIA KŁONOWSKA

Piszemy o takich sytuacjach jak Twoja

Nasze Publikacje

Szkody osobowe

Szkody na pojeździe

Interesują Cię konkretne sprawy?

Przykładowe sprawy

Wypadek podczas pełnienia obowiązków służbowych PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA: 16.500 złotych UZYSKANE ODSZKODOWANIE: 160.000 złotych
PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA:

W dniu 01.04.2013 r. podczas wykonywania obowiązków służbowych, nasz klient uległ wypadkowi. Poprosił nas o pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania.

Ubezpieczyciel przyznał na rzecz naszego klienta kwotę 15.000 złotych tytułem zadośćuczynienia i niemalże 1.500 złotych odszkodowania.

UZYSKANE ODSZKODOWANIE:

Mając na uwadze rodzaj doznanych obrażeń ciała i ich rozmiar, wskazaliśmy, że wypłacone świadczenia nie stanowią rekompensaty doznanej krzywdy. Na skutek podjętych przez nas działań, uzyskaliśmy na rzecz naszego klienta niemalże 10-krotnie wyższe świadczenie. Ubezpieczyciel wypłacił bowiem ostatecznie łączną kwotę 160.000 złotych. 

Odszkodowanie z AC za kradzież pojazdu PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA: 0 zł UZYSKANE ODSZKODOWANIE: 50.720 zł
PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA:

Zgłosił się do nas klient, któremu skradziono pojazd. Kradzież została zgłoszona na policję, ale postępowanie umorzono wskutek braku dowodów przestępstwa. Klient zgłosił szkodę z ubezpieczenia AutoCasco, ale nie otrzymał odszkodowania.

Wezwaliśmy zakład ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC, ale decyzja odmowna została podtrzymana i ubezpieczyciel nie przyjął odpowiedzialności za szkodę.

UZYSKANE ODSZKODOWANIE:

Złożyliśmy pozew do Sądu Rejonowego o zapłatę odszkodowania z ubezpieczenia AC. Zgromadzonymi dowodami wykazaliśmy, że kradzież miała miejsce. Sąd wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 50.720 złotych powiększoną o odsetki.

Darmowa ocena Twojej sprawy Łukasz Gil prawnik
Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Zapoznamy się dokumentami związanymi z okolicznościami wypadku i wysokością szkody. Poinformujemy Cię, czy jest możliwość uzyskania w Twojej sprawie odszkodowania i w jakiej wysokości. +48 504 024 117
Nielegalne pochodzenie pojazdu? PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA: 0 zł UZYSKANE ODSZKODOWANIE: 47.000 zł
PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA:

W 2008 r. Klienci nabyli pojazd w Niemczech. Co roku odnawiali ubezpieczenie autocasco od ryzyka kradzieży. W marcu 2011 r. pojazd ten został skradziony.

Klienci zgłosili szkodę do ubezpieczyciela i przedłożyli mu wszystkie wymagane dokumenty. Zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania. W ocenie ubezpieczyciela, dokumenty źródłowe pojazdu wskazywały na jego nielegalne pochodzenie.

UZYSKANE ODSZKODOWANIE:

Na skutek naszego działania i skierowania sprawy na drogę procesu sądowego ubezpieczyciel ostatecznie przyjął odpowiedzialność za kradzież pojazdu. Klienci otrzymali odszkodowanie w wysokości 47.000 zł oraz zwrot wszystkich kosztów sądowych.

Kolizja – odmowa pokrycia kosztów naprawy z OC PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA: 0 zł UZYSKANE ODSZKODOWANIE: 33.000 zł
PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA:

Samochód klienta, został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej do jakiej doszło nie z jego winy. Obaj uczestnicy zdarzenia byli zgodni co do przebiegu oraz przyczyny zdarzenia, dlatego spisali stosowne oświadczenie bez wzywania Policji.

Zakład ubezpieczeń przyjął swoją odpowiedzialność i zaakceptował wysokość kosztów naprawy wyliczoną przez wybrany przez klienta warsztat naprawczy. Po przedłożeniu faktur za naprawę, ubezpieczyciel odmówił ich pokrycia.

UZYSKANE ODSZKODOWANIE:

Sprawa ostatecznie znalazła swój finał w sądzie. Dzięki naszym działaniom klient uzyskał zwrot całości kosztów naprawy.

Xaltum w liczbach
97.4%
Klientów nas poleca
98.2%
Wygranych spraw
115%
Średnia dopłata do odszkodowania
STRATEGIA, REALIZACJA, WSPARCIE TOMCZAK I STANISŁAWSKI