MENU
Dariusz Rozpara Prezes Zarządu, prawnik

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Radca prawny i partner w kancelarii Barczak Rozpara. Od wielu lat reprezentuje klientów w sporach przeciwko ubezpieczycielom. Prowadzi procesy karne w sprawach wypadków komunikacyjnych. Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. W swojej karierze zawodowej prowadził ponad kilkaset spraw sądowych przeciwko ubezpieczycielom. Wcześniej pracował na rzecz największego polskiego ubezpieczyciela - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA.
Jest autorem publikacji prasowych i komentatorem orzeczeń z zakresu prawa ubezpieczeń i odszkodowań.

Jacek Barczak Wiceprezes Zarządu, prawnik

Prawnik doświadczony na sali sądowej. Radca prawny i partner w kancelarii Barczak Rozpara. Od ponad 10 lat z sukcesami pomaga klientom w sporach z zakresu odszkodowań, ubezpieczeń, nieruchomości, transportu, transakcji handlowych i inwestycji budowlanych. Zajmuje się ponadto sporządzaniem i negocjowaniem kontraktów biznesowych oraz innego rodzaju umów.
Przed założeniem XALTUM i własnej kancelarii, kilka lat praktykował w jednej z największych kancelarii prawnych Wielkopolski.
Autor publikacji prasowych dotyczących prawa ubezpieczeń, odszkodowań oraz procesu cywilnego.
Wolny czas spędza z rodziną lub wspinając się w skałach.

Anna Jackowska prawnik

Prawnik, radca prawny współpracująca z kancelarią Barczak Rozpara od 2012 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach radcowskich i adwokackich. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń gospodarczych. Głównym przedmiotem działalności zawodowej są sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań za szkody na osobie, błędy medyczne, szkody majątkowe, najem pojazdu zastępczego. Interesuje się także prawem spadkowym, rodzinnym i opiekuńczym oraz prawem umów. Jest autorem publikacji w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych.
Zainteresowania pozazawodowe skupia wokół sportu i muzyki - jeździ na snowboardzie i gra na pianinie.

Łukasz Gil prawnik

Prawnik. Specjalizuje się w obronie interesów osób pokrzywdzonych w sprawach karnych, a także w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Posiada duże doświadczenie w sprawach dotyczących wypadków drogowych oraz wypadków przy pracy. W swojej karierze zajmował się również obsługą przedsiębiorców, a także prowadził "nietypowe" sprawy np. o odszkodowanie za hałas, czy za szkodę w gospodarstwie rolnym i hodowlanym. Publikuje artykuły z zakresu prawa odszkodowań. Od 2013  r. związany również z Barczak Rozpara Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska.
Prywatnie zapalony podróżnik i miłośnik reportaży. Często biega, po górach, po chodnikach i po koszykarskich parkietach.

Anna Sekura prawnik

Radca prawny, z Xaltum współpracuje od 2011 r. Prowadzi spory sądowe i pozasądowe przeciwko ubezpieczycielom z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń działalności gospodarczej, NNW, ubezpieczeń na życie. Reprezentuje interesy osób pokrzywdzonych w sprawach karnych. Ma również doświadczenie w sprawach przeciwko ZUS dotyczących wypadków przy pracy. Jej specjalnością jest rozwiązywanie sporów trudnych i nietypowych, wymagających nieszablonowych rozwiązań.

Autorka publikacji prasowych z zakresu prawa ubezpieczeń i odszkodowań. Prywatnie pasjonuje się kuchnią włoską, czyta powieści psychologiczne i gra w squasha.

Tomasz Karlikowski prawnik

Radca prawny. Ukończył aplikację adwokacką i uzyskał wpis na listę adwokatów w 2013 r., od 2015 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Zdobywał doświadczenie w kilku poznańskich kancelariach prawnych zajmujących się obsługą przedsiębiorstw. W swojej karierze zajmował się m. in. tworzeniem i sprawdzaniem umów w obrocie gospodarczym, prowadzeniem spraw z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego i prawa pracy, a także spraw karnych, zarówno jako pełnomocnik pokrzywdzonych, jak i obrońca oskarżonych. Z Xaltum współpracuje od marca 2018 r. , zajmując się głównie sprawami kredytów frankowych i szkód osobowych.
W wolnych chwilach lubi czytać powieści historyczne.
 

Marta Pniewska - Kaczmarek prawnik

Radca prawny, z Xaltum współpracuje od maja 2017 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach radcowskich i adwokackich zajmujących się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych przeciwko ubezpieczycielom w zakresie dochodzenia roszczeń zarówno z tytułu szkód majątkowych jak i osobowych. Głównym przedmiotem działalności zawodowej są sprawy z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem odszkodowań przysługujących z obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych i ubezpieczenia AC.  Prywatnie miłośniczka pieczenia i gotowania, uwielbiająca podróże i jazdę rowerem.

 
Szymon Wiśny prawnik

Prawnik, aplikant radcowski swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radcowskich oraz działach prawnych jednostek administracji publicznej na terenie Poznania. Z kancelarią Barczak Rozpara współpracuje od 2016 roku. Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem sporów sądowych i pozasądowych w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu szkód majątkowych. Specjalizuje się w kwestiach dotyczących odszkodowań przysługujących z ubezpieczenia AC oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Autor publikacji z zakresu odszkodowań motoryzacyjnych. Prywatnie miłośnik piłki nożnej i kinematografii.

Krzysztof Kasprzak prawnik

Prawnik, aplikant radcowski swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radcowskich oraz adwokackich na terenie Poznania.  Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem sporów sądowych i pozasądowych w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu szkód majątkowych. Specjalizuje się w kwestiach dotyczących odszkodowań przysługujących z ubezpieczenia AC oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania za spadek wartości nieruchomości z uwagi na działalność lotniska. Autor publikacji z zakresu odszkodowań motoryzacyjnych.
Prywatnie miłośnik kryminałów, piłki nożnej oraz wycieczek górskich.
 

Anna Szeszycka prawnik

Prawnik, aplikant radcowski drugiego roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko podmiotom leczniczym o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu popełnionych błędów medycznych oraz naruszeń praw pacjenta. W dotychczasowej karierze zajmowała się również udzielaniem konsultacji w przedmiocie komercyjnej działalności podmiotów leczniczych, bieżącą obsługą statutową i rejestrową przedsiębiorców oraz redakcją i opiniowaniem umów. Posiada duże doświadczenia w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego oraz prawa konkurencji i konsumentów.
Prywatnie pasjonatka eksperymentów kulinarnych, tańca oraz muzyki gospel, wiecznie szukająca nowych wyzwań i celów.

 

Jagoda Kina asystent prawnika

Studentka V roku prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską przygotowuje z zakresu prawa karnego pt. „Odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny”. Praktykę zawodową zdobywa od II roku studiów. Współpracowała kancelarią radcowską specjalizującą się w prawie ubezpieczeń gospodarczych. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, handlowe oraz prawo karne. Do zespołu dołączyła w listopadzie 2017r.
Prywatnie miłośniczka podróży, kryminałów i włoskiej kuchni.
 

Karolina Małysz asystent prawnika

Studentka III roku prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim prawa zobowiązań z naciskiem na odpowiedzialność deliktową oraz ochronę konsumentów i na tym obszarze tematycznym skupia się w tworzonej pracy magisterskiej. Aktywnie uczestniczy w dodatkowych przedsięwzięciach naukowych. Praktykę zawodową zdobywa od I roku studiów. Do zespołu dołączyła w 2017r. 

W wolnym czasie poświęca się lekturze książek psychologicznych i kryminałów. Miłośniczka podróży rowerowych.
 

Grzegorz Stosio rzeczoznawca samochodowy

Wieloletni techniczny likwidator szkód komunikacyjnych dla czołowych zakładów ubezpieczeń, specjalista w zakresie technologii i wyceny napraw pokolizyjnych, także wyceny wartości pojazdów nieuszkodzonych i uszkodzonych. Były asystent jednego z biegłych sądowych w specjalności napraw i wyceny pojazdów samochodowych przy poznańskich Sądach. Z Xaltum współpracuje od połowy 2016 roku w zakresie kompleksowej analizy spraw szkodowych.

Prywatnie miłośnik dobrej kuchni – także w roli kucharza, piłki nożnej – nie tylko przed telewizorem, oraz literatury z zakresu teorii modelu standardowego.

Dariusz Mroziewicz dyrektor sprzedaży

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania i marketingu oraz uzyskał prestiżowy tytuł Executive MBA. Pracuje w sprzedaży i marketingu nieprzerwanie od 20 lat. Karierę zawodową rozpoczynał w branży ubezpieczeniowej. Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując w największych międzynarodowych korporacjach farmaceutycznych. Z problematyką odszkodowań związany od 7 lat. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i zasobami ludzkimi oraz prowadzeniu szkoleń.

Wolny czas spędza uprawiając sport - jego pasją jest kolarstwo i sporty wodne.

Miłośnik psów i dalekich podróży.

Agnieszka Portka asystentka zarządu

Asystentka zarządu, która doświadczenie zdobywała w międzynarodowej korporacji. Zajmuje się kompleksową obsługą biura a także wsparciem prawników w codziennych obowiązkach. Lubi kontakt z ludźmi i dba o przyjazną atmosferę w pracy. Z wykształcenia absolwentka filologii polskiej oraz Podyplomowych Studiów Public Relations na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jej pozazawodowe zainteresowania skupiają się wokół sportu: jest instruktorką zumby i fitnessu w wielu poznańskich klubach a także propagatorką zdrowego stylu życia.

Agnieszka Roszak asystentka zarządu

Asystentka Zarządu z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w pracy w kancelarii prawnej.
Na co dzień w kancelarii dba o prawidłowe funkcjonowanie biura, kompleksowe prowadzenie, nadzór i bieżącą obsługę sekretariatu, a także wsparcie zespołu kancelarii w codziennej pracy.
W swojej pracy wykorzystuje zdobytą wcześniej wiedzę oraz doświadczenie do profesjonalnej obsługi klientów.
W wolnych chwilach czyta, interesuje się historią, obcymi kulturami oraz podróżami.

Magdalena Wechta specjalista ds. marketingu

Specjalista ds. marketingu z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła reklamę i promocję na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiedzę i doświadczenie zdobywała pracując w jednej z największych międzynarodowych korporacji. Z kancelarią Barczak Rozpara współpracuje od czerwca 2017r. Na co dzień zajmuje się zagadnieniami z zakresu szeroko pojętego marketingu i public relations. Prywatnie miłośniczka teatru, pływania i kuchni orientalnej.

Zobacz resztę zespołu

Dariusz Rozpara Prezes Zarządu, prawnik
Jacek Barczak Wiceprezes Zarządu, prawnik
Anna Jackowska prawnik
Łukasz Gil prawnik
Anna Sekura prawnik
Tomasz Karlikowski prawnik
Marta Pniewska - Kaczmarek prawnik
Szymon Wiśny prawnik
Krzysztof Kasprzak prawnik
Anna Szeszycka prawnik
Jagoda Kina asystent prawnika
Karolina Małysz asystent prawnika
Grzegorz Stosio rzeczoznawca samochodowy
Dariusz Mroziewicz dyrektor sprzedaży
Agnieszka Portka asystentka zarządu
Agnieszka Roszak asystentka zarządu
Magdalena Wechta specjalista ds. marketingu
Xaltum w liczbach
97.4%
Klientów nas poleca
98.2%
Wygranych spraw
115%
Średnia dopłata do odszkodowania
STRATEGIA, REALIZACJA, WSPARCIE TOMCZAK I STANISŁAWSKI