MENU
Dariusz Rozpara Prezes Zarządu, prawnik

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Radca prawny i partner w kancelarii Barczak Rozpara. Od wielu lat reprezentuje klientów w sporach przeciwko ubezpieczycielom. Prowadzi procesy karne w sprawach wypadków komunikacyjnych. Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. W swojej karierze zawodowej prowadził ponad kilkaset spraw sądowych przeciwko ubezpieczycielom. Wcześniej pracował na rzecz największego polskiego ubezpieczyciela - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA.
Jest autorem publikacji prasowych i komentatorem orzeczeń z zakresu prawa ubezpieczeń i odszkodowań.

Jacek Barczak Wiceprezes Zarządu, prawnik

Prawnik doświadczony na sali sądowej. Radca prawny i partner w kancelarii Barczak Rozpara. Od ponad 10 lat z sukcesami pomaga klientom w sporach z zakresu odszkodowań, ubezpieczeń, nieruchomości, transportu, transakcji handlowych i inwestycji budowlanych. Zajmuje się ponadto sporządzaniem i negocjowaniem kontraktów biznesowych oraz innego rodzaju umów.
Przed założeniem XALTUM i własnej kancelarii, kilka lat praktykował w jednej z największych kancelarii prawnych Wielkopolski.
Autor publikacji prasowych dotyczących prawa ubezpieczeń, odszkodowań oraz procesu cywilnego.
Wolny czas spędza z rodziną lub wspinając się w skałach.

Anna Jackowska prawnik

Prawnik, radca prawny współpracująca z kancelarią Barczak Rozpara od 2012 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach radcowskich i adwokackich. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń gospodarczych. Głównym przedmiotem działalności zawodowej są sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań za szkody na osobie, błędy medyczne, szkody majątkowe, najem pojazdu zastępczego. Interesuje się także prawem spadkowym, rodzinnym i opiekuńczym oraz prawem umów. Jest autorem publikacji w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych.
Zainteresowania pozazawodowe skupia wokół sportu i muzyki - jeździ na snowboardzie i gra na pianinie.

Łukasz Grabski prawnik

Prawnik, radca prawny, współpracuje z Xaltum od 2012 r. Prowadzi sprawy przeciwko ubezpieczycielom głównie z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń działalności gospodarczej, zarówno na etapie likwidacji szkody, jak i przed sądem. Reprezentuje także naszych Klientów w innych sporach cywilnych, karnych oraz pracowniczych. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów oraz przygotowywaniem niezbędnych dokumentów dla przedsiębiorców, głównie spółek prawa handlowego.
W wolnych chwilach śledzi wydarzenia piłkarskie, słucha muzyki oraz jeździ na rowerze.

Łukasz Gil prawnik

Prawnik. Specjalizuje się w obronie interesów osób pokrzywdzonych w sprawach karnych, a także w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Posiada duże doświadczenie w sprawach dotyczących wypadków drogowych oraz wypadków przy pracy. W swojej karierze zajmował się również obsługą przedsiębiorców, a także prowadził "nietypowe" sprawy np. o odszkodowanie za hałas, czy za szkodę w gospodarstwie rolnym i hodowlanym. Publikuje artykuły z zakresu prawa odszkodowań. Od 2013  r. związany również z Barczak Rozpara Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska.
Prywatnie zapalony podróżnik i miłośnik reportaży. Często biega, po górach, po chodnikach i po koszykarskich parkietach.

Anna Sekura prawnik

Prawnik. Od ponad sześciu lat prowadzi sprawy przeciwko ubezpieczycielom z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń działalności gospodarczej, NNW, ubezpieczeń na życie. Reprezentuje interesy osób pokrzywdzonych w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym. Ma doświadczenie w sporach przeciwko ZUS o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy. W swojej karierze zajmowała się też dochodzeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Jest autorką publikacji prasowych z zakresu prawa ubezpieczeń. Od 2011  r. związana z kancelarią Barczak Rozpara spółka partnerska.
Prywatnie pasjonuje się kuchnią włoską, czyta powieści psychologiczne i gra w squasha.

Marcelina Rogodzińska prawnik

 

Kinga Stanikowska prawnik

Prawnik, aplikantka radcowska, absolwentka University College Dublin i Griffith College. Pracowała w międzynarodowych korporacjach w Polsce i za granicą. Doświadczenie zawodowe zdobywała w  renomowanych poznańskich kancelariach radowskich i adwokackich. Z Kancelarią Barczak Rozpara współpracuje od października 2016 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń. Głównym przedmiotem działalności zawodowej są sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań za szkody na osobie, szkody w rolnictwie, najem pojazdu zastępczego. Interesuje się także prawem Unii Europejskiej.
Prywatnie miłośniczka egzotycznych podróży.

Szymon Wiśny prawnik

Prawnik, aplikant radcowski swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radcowskich oraz działach prawnych jednostek administracji publicznej na terenie Poznania. Z kancelarią Barczak Rozpara współpracuje od 2016 roku. Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem sporów sądowych i pozasądowych w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu szkód majątkowych. Specjalizuje się w kwestiach dotyczących odszkodowań przysługujących z ubezpieczenia AC oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Autor publikacji z zakresu odszkodowań motoryzacyjnych. Prywatnie miłośnik piłki nożnej i kinematografii.

Malwina Skorupka asystentka prawnika

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzystka w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Wspiera prawników kancelarii w sprawach związanych w odszkodowaniami motoryzacyjnymi. Zajmuje się również dochodzeniem roszczeń w sprawach związanych ze szkodami na osobie oraz z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. Zainteresowania skupia wokół prawa cywilnego i procedury cywilnej. Związana z Kancelarią Barczak Rozpara sp. p. od marca 2016 roku.
Interesuje się obcymi kulturami, językami i sommelierstwem. Uwielbia podróżować.

Joanna Nowak asystentka prawnika

Studentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją współpracę z Kancelarią Barczak – Rozpara rozpoczęła z początkiem 2016 r. Zajmuje się przede wszystkim wspieraniem prawników w prowadzeniu spraw z zakresu odszkodowań motoryzacyjnych zarówno w sporach sądowych jak i pozasądowych. Zainteresowana problematyką prawa cywilnego, a w szczególności umów cywilnoprawnych i prawa budowlanego. Seminarzystka w Katerze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego.
Prywatnie – miłośniczka gotowania, gry na deskach teatru i klasycznego rocka.

Dariusz Mroziewicz dyrektor sprzedaży

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania i marketingu oraz uzyskał prestiżowy tytuł Executive MBA. Pracuje w sprzedaży i marketingu nieprzerwanie od 20 lat. Karierę zawodową rozpoczynał w branży ubezpieczeniowej. Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując w największych międzynarodowych korporacjach farmaceutycznych. Z problematyką odszkodowań związany od 7 lat. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i zasobami ludzkimi oraz prowadzeniu szkoleń.

Wolny czas spędza uprawiając sport - jego pasją jest kolarstwo i sporty wodne.

Miłośnik psów i dalekich podróży.

Grzegorz Stosio rzeczoznawca samochodowy

Wieloletni techniczny likwidator szkód komunikacyjnych dla czołowych zakładów ubezpieczeń, specjalista w zakresie technologii i wyceny napraw pokolizyjnych, także wyceny wartości pojazdów nieuszkodzonych i uszkodzonych. Były asystent jednego z biegłych sądowych w specjalności napraw i wyceny pojazdów samochodowych przy poznańskich Sądach. Z Xaltum współpracuje od połowy 2016 roku w zakresie kompleksowej analizy spraw szkodowych.

Prywatnie miłośnik dobrej kuchni – także w roli kucharza, piłki nożnej – nie tylko przed telewizorem, oraz literatury z zakresu teorii modelu standardowego.

Agnieszka Roszak asystentka zarządu

Asystentka Zarządu z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w pracy w kancelarii prawnej.
Na co dzień w kancelarii dba o prawidłowe funkcjonowanie biura, kompleksowe prowadzenie, nadzór i bieżącą obsługę sekretariatu, a także wsparcie zespołu kancelarii w codziennej pracy.
W swojej pracy wykorzystuje zdobytą wcześniej wiedzę oraz doświadczenie do profesjonalnej obsługi klientów.
W wolnych chwilach czyta, interesuje się historią, obcymi kulturami oraz podróżami.

Agnieszka Portka asystentka zarządu

Zobacz resztę zespołu

Dariusz Rozpara Prezes Zarządu, prawnik
Jacek Barczak Wiceprezes Zarządu, prawnik
Anna Jackowska prawnik
Łukasz Grabski prawnik
Łukasz Gil prawnik
Anna Sekura prawnik
Marcelina Rogodzińska prawnik
Kinga Stanikowska prawnik
Szymon Wiśny prawnik
Malwina Skorupka asystentka prawnika
Joanna Nowak asystentka prawnika
Dariusz Mroziewicz dyrektor sprzedaży
Grzegorz Stosio rzeczoznawca samochodowy
Agnieszka Roszak asystentka zarządu
Agnieszka Portka asystentka zarządu
Xaltum w liczbach
97.4%
Klientów nas poleca
98.2%
Wygranych spraw
115%
Średnia dopłata do odszkodowania
STRATEGIA, REALIZACJA, WSPARCIE TOMCZAK I STANISŁAWSKI